Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie unijnych dotacji, jakie w ramach projektu Lubuskie Bony Rozwojowe otrzymała firma Future Wolves Łukasz Mejza.

Afera Mejzy: Jest śledztwo w sprawie unijnych dotacji dla Future Wolves
fot. Policja
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury skierował Zarząd Województwa Lubuskiego
  • Wszczęte przez prokuraturę śledztwo ma trzy wątki
  • Jednym z nich jest niedopełnienie obowiązku przez osoby odpowiedzialne w Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze
  • Więcej istotnych wiadomości lubuskich znajdziesz w Regioneo.pl

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury skierował Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie wyników kontroli projektu Lubuskie Bony Rozwojowe. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości, w wyniku czego Agencja Rozwoju Regionalnego i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (operatorzy projektu) muszą zwrócić odpowiednio: ponad 750 tys. zł i blisko 100 tys. zł. W obu przypadkach nieprawidłowości dotyczą usług szkoleniowych w formule e-learningu realizowanych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza.

Wszczęte przez prokuraturę śledztwo ma trzy wątki. Dwa dotyczą „przedłożenia nierzetelnych dokumentów i pisemnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego wsparcia finansowego – to jest potwierdzających przeprowadzenie w pełni zadeklarowanych szkoleń ustalonych uczestników projektu – co nie miało potwierdzenia w rzeczywistości oraz ich koszt, a tym samym wprowadzenie w tym zakresie w błąd operatora i doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości„.

Afera Mejzy: śledztwo w sprawie unijnych dotacji dla Future Wolves

Prokuratura zbada też kwestię niedopełniania obowiązku przez osoby odpowiedzialne w Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Chodzi o nadzór nad realizacją umowy, na mocy której spółka stała się beneficjentem – operatorem projektu, a skutkiem czego wyrządzono jej znaczną szkodę majątkową w kwocie 750 tys. zł. To trzeci wątek w tej sprawie.

Dodatkowo w związku ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, Zarząd Województwa Lubuskiego powołał zespół, którego zadaniem było zbadanie okoliczności towarzyszących wdrażaniu powyższego projektu w zakresie usług świadczonych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza oraz na rzecz tej firmy. Weryfikacji poddano dokumentację projektową oraz korespondencję pomiędzy ARR a Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL. W wyniku przeprowadzonej analizy zespół także wskazał na szereg nieprawidłowości.