Zarząd województwa przyjął Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030. Dokument określa cele i kierunki działań samorządu w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 przyjęty
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Lubuski Program Ochrony Zdrowia wyznacza kierunki rozwoju lecznictwa w województwie lubuskim. Pod uwagę wzięto sytuację demograficzną i epidemiologiczną regionu, a także aktualne zasoby kadrowe i infrastrukturalne w ochronie zdrowia. Realizacja programu ma zapewnić wszystkim mieszkańcom regionu swobodny i równy dostęp do opieki medycznej, o możliwie najwyższym standardzie.

Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 uzupełniają dwa załączniki. To wykaz inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze źródeł unijnych i krajowych oraz lista inwestycji jednostek ochrony zdrowia o istotnym znaczeniu dla zdrowia mieszkańców. Na pierwszej liście znalazły się zadania dotyczące onkologii, pediatrii, ratownictwa medycznego oraz poprawy efektywności energetycznej. Większość z nich ma być finansowana z Krajowego Programu Odbudowy. To między innymi:

  • dostosowanie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze do potrzeb pacjentów onkologicznych – przebudowa budynku, w którym mieści się oddział onkologiczny i Dzienny Oddział Chemioterapii, rozbudowa Oddziału Radioterapii oraz m.in. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Hematologii i Otolaryngologii – planowana wartość inwestycji: 89 mln zł
  • szpital w Gorzowie – wyposażenie i zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i medycznego dla Ośrodka Radioterapii, powiększenie i przebudowa stacji dializ, rozbudowa i przebudowa budynku D o nowe pawilony skomunikowane z istniejącymi budynkami zabezpieczenia medycznego – planowana wartość inwestycji: 312,5 mln zł
  • doposażenie bloku operacyjnego w szpitalu w Nowej Soli – planowana wartość inwestycji: ponad 8 mln zł
  • modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 szpitala w Torzymiu na potrzeby Oddziału Geriatrii – 2 mln zł.
Zobacz:   Małżeństwo seniorów zatrzasnęło się w rozgrzanym samochodzie. Interweniowała Policja

Pieniądze na inwestycje mają pochodzić także z Kontraktu Programowego dla programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, Polskiego Ładu i instrumentu REACT-EU w ramach RPO Lubuskie 2020. Wykaz inwestycji o istotnym znaczeniu dla mieszkańców obejmuje głównie zadania, które będą realizowały szpitale w Gorzowie i Zielonej Górze, szpital w Torzymiu i Lubuskie Centrum Ortopedii. To np. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, budowy i przebudowy oddziałów oraz pracowni diagnostycznych.

Przypomnijmy, że Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 był szeroko konsultowany. Konsultacje społeczne trwały od 2 do 16 lutego. Ich efektem były 122 uwagi od 17 lubuskich podmiotów leczniczych. Zostały ujęte w informacji o wynikach konsultacji. W wyniku zgłoszonych uwag zarząd województwa 15 marca przyjął propozycje zmian do programu. Poza tym LPOZ pozytywnie zaopiniowała Lubuska Rada Zdrowia.