Policja pochwaliła kierowców, którzy na lubuskim odcinku ekspresowej S3, zademonstrowali wzorowe postępowanie podczas dwóch zdarzeń drogowych w piątek, 22 września. Choć powstał duży korek, kierujący utworzyli tzw. Korytarz Życia dla służb ratunkowych i Policji.

Korytarz życia na lubuskim odcinku S3
Korytarz życia na S3 – fot. Lubuska Policja

To warto podkreślić, że już w 2019 roku wprowadzono nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek tworzenia „korytarza życia” przez kierowców. Jest to istotne działanie mające na celu ułatwienie przejazdu pojazdom służb ratowniczych oraz pojazdom uprzywilejowanym. Każda sekunda jest cenna w przypadku wypadków komunikacyjnych, dlatego inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia poszkodowanych.

Wzorowy Korytarz Życia, czyli jaki

Zasada tworzenia korytarza jest prostą i skuteczną metodą. Pojazdy na lewym pasie zjeżdżają maksymalnie na lewą stronę jezdni, natomiast te na prawym pasie przesuwają się w kierunku prawej krawędzi. Jeśli dostępne są więcej niż dwa pasy, pojazdy na lewym zjeżdżają na lewo, a pozostałe na prawo.

Wzorowy korytarz życia na lubuskim odcinku S3 – nagranie: Lubuska Policja

Najważniejsze jest, aby ten „korytarz życia” tworzyć od razu, gdy zauważymy korek lub sytuację wymagającą interwencji służb ratowniczych, nawet jeśli jeszcze nie są one na miejscu. To pozwoli im natychmiast dotrzeć do miejsca zdarzenia, zamiast tracić cenny czas na oczekiwanie na nasze przesunięcie pojazdu.

Niestety, czasami zdarza się, że kierowcy wracają na swoje pierwotne miejsce po przejeździe przez „korytarz życia”, co jest błędem. Zgodnie z przepisami nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym, tylko pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej mogą korzystać z tego pasa. Inne pojazdy nie mogą go używać.

Komentarze