Wicemarszałek woj. lubuskiego, Łukasz Porycki, podpisał dziś dwie umowy w ramach RPO – Lubuskie 2020, dotyczące poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Celem projektów jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Świebodzin i Kargowa.

przedszkole dziecko uśmiech
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Alexander Dummer/Pexels

Projekt przewiduje dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Całkowity koszt projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świebodzin” wynosi 367 213,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 85%: 312 131,26 zł, wkład własny w wysokości 15%: 55 081,99 zł. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniesie 25 (13 dziewczynek i 12 chłopców), 4 nauczycieli skorzysta ze wsparcia. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

Zobacz:   Katarzyna Piasecka w Świebodzinie z programem stand-up comedy "MOJE TABU"

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci z terenu gminy Świebodzin poprzez utworzenie grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie i upowszechnienie edukacji przedszkolnej w okresie realizacji projektu oraz co najmniej 2 lata od jego zakończenia. Utworzonych zostanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym Oddziale Wychowania Przedszkolnego działającym w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie (filia Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie), rozszerzona zostanie oferta edukacyjna o zajęcia dodatkowe, odbędą się spotkania ze specjalistami oraz kursy podwyższające kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli. Zaplanowano także dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie jednostki w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt. Realizacja projektu rozwiąże kluczowy problem, tj. brak miejsc w placówkach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenie gminy Świebodzin.

Zobacz:   Katarzyna Piasecka w Świebodzinie z programem stand-up comedy "MOJE TABU"

Edukacja przedszkolna – edukacją przyszłości

to projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 379 982,08 zł. Koszt całkowity projektu wynosi 447 037,75 zł, a wkład własny w wysokości 15% 67 055,67 zł. Celem projektu jest poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Kargowa, w tym zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w Kargowej, poprzez utworzenie na obszarze gminy nowego oddziału dla 20 dzieci (10 dziewczynek, 10 chłopców) w wieku przedszkolnym, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 236 dzieci (120 dziewczynek, 116 chłopców), doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 10 nauczycieli z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego objętego wsparciem, w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.

Zobacz:   Katarzyna Piasecka w Świebodzinie z programem stand-up comedy "MOJE TABU"

Zaplanowano także prace remontowo-adaptacyjne w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w celu poprawy warunków, w tym w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych oraz związanych z uruchomieniem nowego oddziału oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Beneficjentem projektu jest Gmina Kargowa/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Realizowane w ramach Działania 8.1: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.