Planowana budowa fermy trzody chlewnej w Kalsku, w gminie Sulechów, była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna z sołtyską Kalska Krystyną Talagą oraz przedstawicielami stowarzyszenia Czysty Sulechów Wiesławem Kołakowskim i Zbigniewem Kaczmarem. Ferma świń w Kalsku to prywatna inwestycja, a Urząd Marszałkowski był jednym z wielu organów wydających opinię w tej sprawie.

ferma świń w kalsku
fot. Pixabay

Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani sołtys i przedstawicieli stowarzyszenia. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że sprawy ochrony środowiska są dla samorządu województwa priorytetem. Natomiast część mieszkańców Kalska kwestionuje właśnie środowiskowe aspekty mającej powstać fermy, z uwagi na uciążliwości zapachowe oraz związane z zagospodarowaniem nieczystości.

Zobacz:   Eko wyzwanie: zbiórki odzieży w szkołach promujące cyrkularną modę

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych tej inwestycji, która otworzyłaby drogę do realizacji inwestycji, jeszcze nie zapadła. Taką decyzję może podjąć burmistrz Sulechowa. Natomiast Urząd Marszałkowski opiniował tę inwestycję w zakresie swoich kompetencji, podobnie jak wiele innych instytucji, podległych administracji rządowej. Opinia Urzędu Marszałkowskiego była pozytywna, nie jest jednak wiążąca dla burmistrza wydającego decyzję. Inaczej mówiąc: nie jest ona uzgodnieniem tylko opinią pomocniczą. Natomiast w przypadku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ministra Klimatu oraz organu właściwego do wydania opinii wodnoprawnej, wymagane jest uzgodnienie warunków realizacji inwestycji. A więc uzgodnienia, które ma charakter wiążący.

Zobacz:   Eko wyzwanie: zbiórki odzieży w szkołach promujące cyrkularną modę

Obecnie, do końca czerwca trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim podkreślano, że należy wykorzystać trwające konsultacje, by zgłaszać ewentualne zastrzeżenia do tej inwestycji, zgodnie z procedurą konsultacji społecznych.