Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, wręczył list gratulacyjny od Premiera RP i Wojewody Lubuskiego zielonogórzaninowi, który w tym roku świętował setne urodziny. Krzysztof Donabidowicz był uczestnikiem Wydarzeń Zielonogórskich.

krzysztof donabidowicz
fot. mw, IPN, Lubuski Urząd Wojewódzki

Podczas Wydarzeń Zielonogórskich przed 60-laty, komunistyczne władze oskarżyły Krzysztofa Donabidowicza, że w ich trakcie robił zdjęcia dla CIA. Za udział w walkach w obronie Domu Katolickiego postawiono mu zarzut szpiegostwa. Spędził rok w więzieniu w Potulicach. Zielonogórskiemu fotografowi, Andrzej Duda przyznał w 2017 roku Krzyż Wolności i Solidarności. Dwa lata temu Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Polska ma wobec takich ludzi szczególne zobowiązania – czytamy w komunikacie LUW. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak pogratulował panu Krzysztofowi Dobabidowiczowi pięknego Jubileuszu i doświadzenia życiowego.

Gratuluję pięknego Jubileuszu i związanego z nim życiowego doświadczenia, wpisującego się w czas przemian i prób dla naszego województwa, jak i całej Polski – napisał w liście Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.