Przez dwa ostatnie dni – 8 i 9 września – w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście odbywało się pierwsze wspólne szkolenie Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej.

szkolenie straży granicznej
fot. Straż Graniczna

Projekt „Polsko-Niemiecka Współpraca Straży Granicznej i Policji Federalnej 2020” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców przygranicznych miejscowości i wzmocnienie współpracy polskich i niemieckich służb. W zakończonym wczoraj szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek z Zielonej Góry oraz z Tuplic, natomiast strona niemiecka reprezentowana była przez funkcjonariuszy Inspekcji Policji Federalnej w Forst.

Tematami szkolenia były m.in. praktyczne aspekty pełnienia służby, a także problematyka związana z bezpieczną jazdą pojazdami uprzywilejowanymi. Poruszono również kwestię dalszej współpracy, wymiany doświadczeń i budowania zaufania w zespołach polsko-niemieckich.

Zobacz:   Utrudnienia na DK29 w Krośnie Odrzańskim. GDDKiA: "może potrwać do trzech tygodni"

Przy okazji szkolenia niemieccy funkcjonariusze zwiedzając Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim zapoznali się z polską historią, a biorąc udział trwającym w Zielonej Górze Winobranie 2020 mieli możliwość poznać winiarskie tradycje tego regionu. 

Kolejne szkolenia skupią się przede wszystkim na tematyce wspólnych polsko-niemieckich patroli, doskonaleniu umiejętności językowych, zasad przekazywania informacji oraz osób zatrzymanych w ramach readmisji jak również wymiany wypracowanych najlepszych praktyk.

Szkolenia te realizowane są w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowanego dzięki współfinansowaniu z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla programów współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.