Scena Teatru Lalek, Scena Letnia, Muzeum lalek – Lubuski Teatr w Zielonej Górze wkrótce zmieni swoje oblicze. W poniedziałek, 5 października br., wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki podpisał umowę z wykonawcą robót na modernizację obiektu.

Lubuski Teatr
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

Efekty zmian będzie można zobaczyć za około dwa lata. Po zakończeniu modernizacji teatr w Zielonej Górze będzie dysponował m.in. Sceną Teatru Lalek wraz z zapleczem – po złożeniu foteli przestrzeń widowni będzie wykorzystywana jako sala prób, a po otwarciu okna scenicznego będzie pełniła rolę Sceny Letniej, Sceną Letnią wraz z zapleczem – z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne organizowane na świeżym powietrzu, przestrzenią wspólną, wejściową – foyer czyli powierzchnią przeznaczoną na ekspozycję muzealną posiadanych zbiorów w formie Muzeum Lalek.

Zobacz:   Monitoring zarejestrował wykroczenia kierowcy taksówki na aplikację. Policja zapowiada kontrole

Powstanie też powierzchnia magazynowo – techniczna, a więc węzły sanitarne, szatnia, garderoby, magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne i pomieszczenia gospodarcze.

W ramach pierwszego etapu zostanie prac zostanie przeprowadzona przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Lubuskiego Teatru. Teatr w rozbudowanej części będzie posiadał trzy kondygnacje. Pojawi się również łącznik łączący go z głównym budynkiem a powierzchnia teatru zwiększy się o 1.051,18 m2. Pojawi się również ogrodzenie, które odgrodzi dziedziniec wewnętrzny od placu publicznego.

Zaplanowana architektura uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Koszt robót wyniesie 10,7 mln zł. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” realizowany jest w ramach RPO Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.