Podpisano umowę na budowa Parku Technologii Kosmicznych – To kamień milowy. Dzięki temu zyskamy na innowacyjności, nowoczesnych technologiach – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wykonawcą inwestycji będzie firma Nickel.

budowa parku technologii kosmicznych
fot. Pixabay

Budowa Parku Technologii Kosmicznych to niezwykle ważny projekt dla rozwoju gospodarczego regionu, szczególnie w kontekście innowacyjności. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak to efekt dobrej współpracy i partnerstwa.

Projekt rodził się wiele lat. Pamiętam, jak został wpisany do Kontraktu Terytorialnego w grudniu 2014 roku. Inicjatorem takiego kosmicznego przedsięwzięcia – pierwotnie miał być to radioteleskop – był zmarły już niestety prof. Gil. Pomyśleliśmy, żeby na bazie tego projektu zbudować Park Technologii Kosmicznych. W 2015 roku wystąpiliśmy do rządu o zmianę tych zapisów w Kontrakcie Terytorialnym i dzięki wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to się udało. Jednym z warunków było także wyłonienie firmy, która będzie partnerem projektu. W wyniku przetargu wybraliśmy firmę Hertz, która ma już doświadczenie w tym zakresie w Europie i na świecie. Warunkiem była też współpraca z uczelnią. Uniwersytet Zielonogórski postanowił zmierzyć się z tym trudnym zadaniem. W ubiegłym roku otworzyliśmy oddział CBK. Realizujemy konsekwentnie harmonogram. Udało się wyłonić wykonawcę i dzisiaj podpisujemy bardzo ważną umowę dla rozwoju regionu lubuskiego – to taki kamień milowy – podkreśla E. Polak.

O drodze do podpisania umowy mówił także członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. – Umowę o realizacji projektu podpisaliśmy w grudniu 2018 r. Od tego czasu prowadzimy mnóstwo operacyjnych czynności. Trochę zajęło nam czasu, aby przeforsować pierwotny plan i park był realizowany w tym miejscu. W tym celu m.in. przygotowaliśmy projekt apelu sejmiku województwa do władz Zielonej Góry. Spróbujemy przyśpieszyć harmonogram prac i szczęśliwie otworzyć park w planowanym terminie – wyjaśnił

Zobacz:   Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców pięciu powiatów. Kryteria kwalifikacji

W terminie chce się też zmieścić wykonawca. – Mimo tego, że harmonogram jest napięty, postaramy się maksymalnie skrócić czas realizacji. Koncepcje są już na ukończeniu, więc chcielibyśmy je jak najszybciej przekazać do akceptacji inwestora i w miarę możliwości skrócić czas na uzyskanie pozwolenia na budowę. Mamy doświadczenie na rynku nowoczesnych technologii. Budowaliśmy już podobne obiekty – zapewniał Michał Nickel, prezes firmy Nickel Sp. z o.o.

Projekt w zdecydowanej części będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dziś podpisana została umowa na pierwszy etap budowlany. Te prace zakończą się w grudniu 2022. Następny etap to wyposażanie Parku. –  Na ten cel tez mamy zaplanowane środki finansowe nie tylko w regionalnym programie, ale tez  duża część to wkład  własny samorządu województwa, tj. ponad 18 mln zł – wyjaśnia marszałek Polak.

  • Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA
  • Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych
  • Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej
  • Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji
  • Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom
  • Laboratorium medycyny kosmicznej
  • Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych
  • Inkubator przedsiębiorczości

Jak zaznacza członek zarządu Marcin Jabłoński samorząd będzie czynił starania żeby jeszcze zwiększyć zakres i wartość projektu. – Zgłosiliśmy go do Krajowego Programu Odbudowy. Chcemy poszerzyć jego zakres o to, co się wiąże z kształceniem lotniczym. To są kierunki, które mają pewne tradycje w regionie i wiążemy z nimi nadzieje – wyjaśnił.

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

O znaczeniu realizacji projektu dla rozwoju regionu mówili lubuscy parlamentarzyści. – W województwie lubuskim powstaje rozwiązanie bez precedensu na skalę kraju. Nie ma takich przedsięwzięć, finansowanych ze środków unijnych w żadnym innym miejscu w Polsce. Było to możliwe dzięki determinacji samorządu i pasji wielu osób. Nie zabrakło nam świadomości, dzięki temu mam nadzieję, że lubuskie będzie poprawiać swoją pozycję na mapie regionów, budujących swój potencjał o innowacyjną gospodarkę – podkreślał poseł Waldemar Sługocki. – W XXI w. ważne jest ważne, aby budować nie tylko hale magazynowe, bo to nie one kreują wartość dodaną, ale również relacje oparte na wiedzy, innowacyjności. To są wymagania współczesnego świata. W Lubuskiem pokazujemy, że potrafimy to robić – dodał.

Poseł Bogusław Wontor zwrócił z kolei uwagę, że realizacja projektu podciągnie region w rankingach innowacyjności. Ma też inne walory. – Pierwszym jest to, że nie ma drugiej dziedziny, gdzie by było tak bliska współpraca między nauką a gospodarką. Tutaj jest nieodzowna. Będzie to motor napędowy do pewnych działań. Dzięki Parkowi udało się przekonać PAN, aby powstał tutaj oddział. To też jest duża sprawa, która podniesie nas w rankingach. To będzie jedyny taki park w Polsce. Mamy szansę, aby wiele badanych projektów, było realizowanych w Zielonej Górze – zapewniał.

Zobacz:   T-Mobile zapowiedział wyłączenie sieci 3G w Lubuskiem. Kiedy i co to oznacza dla klientów?

Wielki potencjał projektu dostrzegają także jego partnerzy. – Park Technologii Kosmicznych ma duże przełożenie na region. Dla Uniwersytetu Zielonogórskiego park będzie dobrym zapleczem do wspólnych, prestiżowych projektów z centrum badań kosmicznych PAN. Jesteśmy teraz na etapie czekania, kiedy „coś” wyrośnie z ziemi i czekamy na dobre efekty – podkreślał prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju UZ.

Efektów nie mogą się już także doczekać przedstawiciele firmy Hertz. – Bardzo się cieszymy z kolejnego kroku z zakresie te inwestycji dla naszej firmy i nie tylko. Już w tej chwili inwestorzy interesują się naszym regionem, właśnie z uwagi na tę inwestycję, Wierzę, że Park Technologii kosmicznych wesprze rozwój regionu, firmy i będzie szansą rozwoju dla naszych inżynierów – podkreślała Urszula Szulewicz (Hertz Systems). – Patrzymy na ten projekt, jako inwestycję, jako element infrastruktury europejskiej, dlatego to jest tak niezmiernie ważne dla przyciągnięcia inwestorów. Jestem przekonany, że projekt będzie pożytkiem zarówno dla lubuskiego, jak i dla Polski w kontekście programów kosmicznych – podkreślał prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych wart jest łącznie 60,7 mln zł. Dofinansowanie z UE: 41,9 mln zł. Wkład własny: z budżetu województwa: 18,7  mln zł oraz z firmy Hertz Systems – 607 tys. zł. Planowane zakończenie budowy do grudzień 2022 roku.