Południowa obwodnica Zielonej Góry doczekała się zgody na realizację. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, decyzję zezwalającą na realizację obwodnicy podpisał w trybie specustawy drogowej.

Południowa obwodnica Zielonej Góry - przebieg
Przebieg południowej obwodnicy Zielonej Góry – fot. Lubuski Urząd Wojewódzki

Południowa obwodnica Zielonej Góry ma za zadanie m.in. odciążyć obwodnicę północną. To inwestycja ważna również z punktu widzenia mieszkańców osiedli, które są zlokalizowane wokół Zielonej Góry.

Wiele lat zabiegaliśmy o to by ta inwestycja mogła powstać. Wydaje się, że jest ona czymś co rozwiąże problem, który wybrzmiewa już od wielu lat. Mieszkańcy nie tylko miasta, ale i przyłączonych terenów oczekują od nas byśmy wyprowadzili cały tranzyt z miasta – mówił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

Południowa obwodnica Zielonej Góry – przebieg

Inwestycja zlokalizowana została na obszarze gminy Świdnica i miasta Zielonej Góry. Początek projektowanego odcinka południowej obwodnicy miasta przewidziano na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej DK27 z drogą wojewódzką DW282, które zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo.

Koniec obwodnicy został przewidziany w okolicach powstającego ronda Racula. Długość całego odcinka obwodnicy wynosi 12,74 km. W ramach inwestycji przewidziane jest również wykonanie dwóch rond na drogach, które projektowana obwodnica przecina.

To kolejna dobra informacja dla mieszkańców naszego województwa. Decyzja o inwestycji jest istotna dla rozwoju miasta Zielonej Góry. Prezydent Janusz Kubicki z wnioskiem wystąpił już w maju. Cały proces przygotowania decyzji, analiza inwestycji wymagał czasu. Potrzebne były również uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym – mówił wojewoda Władysław Dajczak.