Trwa rozbudowa skansenu Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze. Zainstalowano już zabytkowy kozioł oporowy z 1882 r ze stacji Konotop. Przedłużany jest peron przy torze wschodnim, na którym w październiku stanie zabytkowy parowóz. Przy okazji, pod peronem zostanie również umieszczona kapsuła czasu.

Zielona Góra: Pod peronem w skansenie przy Morwowej zostanie zakopana kapsuła czasu
Zabytkowy parowóz w październiku stanie w zielonogórskim skansenie przy ul. Morwowej – fot. Mieczysław J. Bonisławski

Trwa rozbudowa skansenu kolei powiatowych przy ul. Morwowej. Technologia budowy peronu spowodowała, że utworzyła się pod nim betonowa nisza. Klub Miłośników Kolei Szprotawskiej chce aby w niszy pod peronem została umieszczona kapsuła czasu. Będzie to stara, niewielka kasa pancerna z rocznikami Muzeum Kolei Szprotawskiej, ulotkami i pamiątkowymi odznakami dotyczącymi dotychczasowych akcji klubu: wystaw, rajdów, zbierania głosów do budżetu obywatelskiego, pracy z seniorami w ramach „Skarbnicy Wspomnień Zielonogórzan”, pracy z dziećmi itp.

Zielona Góra: Pod peronem skansenu zostanie umieszczona kapsuła czasu

Wolontariusze klubu zapraszają wszystkich Zielonogórzan, którzy chcieli by dołożyć do kapsuły czasu własne pamiątki lub materiały związane z w jakikolwiek sposób z życiem zielonogórskich kolejarzy, ich rodzin lub po prostu z korzystaniem z kolei (mogą to być stare bilety kolejowe, jakieś kopie zdjęć, dokumentów itp.) w sobotę, 5 czerwca 2021 na ul. Morwową, przy skrzyżowaniu 1 maja, Wiśniowej, Jaskółczej i Moniuszki na godzinę 13. O tej porze kasa będzie jeszcze otwarta i będzie do nie włożyć swój ślad na zielonogórskiej ziemi. Dzieci będą mogły przejechać się drezyną – na razie tylko kawałeczek, ale po czerwcowym głosowaniu do nowego budżetu obywatelskiego i to może się pozytywnie zmieni.