Lubuszanka Aleksandra Sołtysiak, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta RP.

Aleksandra Sołtysiak
fot. LUW/Portal Gov.pl

Odznaczenie przyznał prezydent Andrzej Duda w uznaniu wielości zasług i lat aktywności, na wniosek Wojewody Lubuskiego. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda Wojciech Perczak.

Pani Aleksandra Sołtysiak zasłużyła się działalnością na rzecz społeczeństwa i środowisk polonijnych. Aktywnie przyczyniła się do promocji dorobku kulturalnego regionu oraz prowadziła wiele działań, w tym m.in. kulturalne i społeczno-wychowawcze. Jest autorką książki „Nadzieja kwitnie dłużej…”, której bohaterkami się amazonki.

Krzyż Zasługi jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla państwa lub obywateli. Odznaczenie nadaje się również za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.