20 mln zł ze środków unijnych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaty wsparcia dla firm, które mają przestój ekonomiczny, czy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – to tylko niektóre elementy Lubuskiej Samorządowej Osłony dla Przedsiębiorców.

samorządowa osłona
fot. Pixabay

– Chcemy wesprzeć przedsiębiorców w tym niezwykle trudnym dla nich czasie – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Bezpośrednie formy pomocy

 • Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm, które mają  przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i będzie obejmowało dopłaty do wynagrodzeń. Sprawdź na stronie WUP. /Szczegóły TUTAJ
 • EFS – realokacja kolejnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramch budżetu polityki spójności Unii Europejskiej. Dzięki zmianom – 20 mln zł trafi do przedsiębiorców. Środki – za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy – zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. /Szczegóły TUTAJ
 • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie umożliwi pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Sprawdź na stronie WUP. /Szczegóły TUTAJ

Projekty unijne

 • Możliwość wprowadzenia zmian w realizowanych projektach
 • Możliwość wydłużenia terminów rozliczenia i zamknięcia projektów
 • Wydłużone terminy (nawet do 6 miesięcy) na udokumentowanie rozliczeń związanych z realizowanymi projektami

Podjęcie takich działań było możliwe dzięki współpracy z Komisją Europejską, która nadzoruje realizaję budżetu Unii Europejskiej.

Pożyczki i kredyty

Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów o pożyczkę lub poręczenie kredytowe zawartych z Lubuskimi Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą wnioskować do Funduszy o:

 • wprowadzenie 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych (tzw. wakacje kredytowe) oraz adekwatne wydłużenie terminu na rozliczenie jednostkowej pożyczki;
 • zmianę terminów kontraktowych w odniesieniu do wykonawców.

Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy mają prawo do:

 • zwiększenia z 60% do 80% poręczenia kwoty kredytu w ramach pomocy de minimis ;
 • zwiększenia limitu wartości poręczeń;
 • uelastycznienia zasad rozliczania jednostkowych transakcji oraz modyfikować harmonogramy spłat;
 • modyfikowania terminów sprawozdawczych oraz indywidualnego występowania w zakresie innych operacji w kwestii współpracy Pośredników Finansowych z ZWL, dla których skutki obecnej sytuacji są także odczuwalne.