Polisolokata, to popularne ubezpieczenie UFK, które w założeniach miało przynieść konsumentom spore korzyści, finansową wolność oraz bezpieczeństwo. Jak się jednak okazuje, polisolokaty tak naprawdę przynoszą bardzo duże straty milionom Polaków. W tekście podpowiadamy, co robić, jeśli interesuje Cię odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.

Polisolokata - jak odzyskać pieniądze
Materiał promocyjny partnera – fot. Unsplash
 • Czym są polisolokaty?
 • Jakie są główne wady polisolokat
 • Likwidacja polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat
 • Skorzystaj z pomocy specjalisty i odzyskaj pieniędze z polisolokaty 

Z tekstu dowiesz się czym są polisolokaty i dlaczego ten „twór” finansowy jest stratą pieniędzy.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata jest potoczną nazwą ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK (Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy). Jej główny cel, to lokowanie wpłacanych przez klientów składek w Fundusze Kapitałowe. Takie umowy zawierają zapisy (tzw. klauzule abuzywne), które są niezgodne z prawem. Jeden z tego typu zapisów, to „opłata likwidacyjna”. Ubezpiecznia UFK zawierające abuzywne zapisy ummowne były dystrybuwane m.in. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe Skanida (Vienna Life), Generali, czy AXA.

Rzeczy, które cechują polisolokatę, to:

 • długofalowy horyzont inwestycyjny;
 • konieczność regularnego opłacania składki;
 • suma ubezpieczenia, która jest uzależniona od obecnej wartości umowy;
 • wysokie opłaty za zarządzanie polisą;
 • bardzo wysokie koszty rezygnacji z polisolokaty.

Trzeba przyznać, że ubezpieczenia UFK miały być głównie bardzo atrakcyjną i bezpieczną alternatywą dla funduszy inwestycyjnych i lokat bankowych.

Kolejny z reklamowanych atutów tych ubezpieczeń, to możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Po kilku latach jednak okazuje się, że polisolokata nie przynosi oczekiwanych korzyści, tylko generuje duże straty.

Jakie są główne wady polisolokat

Główne wady, którymi charakteryzują się polisolokaty, to:

 • suma ubezpieczenia jest bardzo niska, ustalana po to, by produkt wyglądał jak polisa ubezpieczeniowa i kojarzył się z bezpieczeństwem;
 • większa część kapitału jest obarczona znacznym ryzykiem;
 • niezależnie od wyniku inwestycyjnego za obsługę polisy są pobierane wysokie opłaty;
 • niektóre polisy tego rodzaju oparto o certyfikaty nienotowane na rynku regulowanym;
 • gdy pojawia się nieoczekiwana sytuacja życiowa (wypadki, nagła potrzeba leczenia) nie ma możliwości korzystania ze zgromadzonego kapitału, ponieważ wg. umowy równa się to z jej rozwiązaniem, a to oznacza poniesienie absurdalnie wysokiej kary – „opłaty likwidacyjnej”;
 • „doradcy finansowi” często nie informują klienta o takich rzeczach, jak: duże ryzyko inwestycyjne, opłaty likwidacyjne, wysokie koszty zarządzania, kryteria doboru aktywów.

Likwidacja polisolokaty i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Skuteczne wycofanie z polisy wymaga od nas:

 • złożenia pisemnego wniosku o wykup polisy
 • lub złożenia przez panel klienta dyspozycji rezygnacji z polisy

Złożenie rezygnacji oznacza, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia wartości wykupu w umówionym terminie. Jednocześnie potrąci tzw. „Opłatę Likwidacyjną”. Jeśli chcemy odzyskać środki potrącone przy wykupie polisy, powinniśmy skierować sprawę na drogę sądową i udowodnić że:

 • byliśmy konsumentem zawierając umowę;
 • indywidualne zapisy umowy nie były z nami uzgodnione;
 • zapisy umowne naruszają prawa i obowiązki konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 • zbiorowy interes konsumentów jest rażąco naruszany przez zapisy umowne;
 • roszczenie nie dotyczy głównych świadczeń stron.

A czy jest możliwe unieważnienie polisolokaty oraz odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy? Tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju umowy. W niektórych przypadkach unieważnianie umowy i odzyskiwanie całości wpłaconych środków jest jak najbardziej uzasadnione i realne, ale jest też dość duża grupa polis, gdzie z bardzo dużym prawdopodobieństwem możliwe jest odzyskanie tylko opłat pobieranych przy wykupowaniu polisy.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Prowadzenie spraw sądowych na własną rękę bardzo często okazuje się niezwykle stresujące i przede wszystkim bezskuteczne, narażając nas jednocześnie na dodatkowe koszty, które wiążą się z przegraniem procesu. Do skutecznego przeprowadzania procesu wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie procesowe, dlatego warto zlecić sprawę wyspecjalizowanej kancelarii, która pozwoli nam uniknąć błędów. Dodatkowo jest to duża oszczędność czasu, zwiększenie naszych szans na wygraną i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty oraz bezpieczeństwo i komfort podczas całej procedury. Profesjonalny pełnomocnik załatwia wszystko w naszym imieniu i pomaga odzyskać pieniądze.