Już od 11 stycznia w ramach PROW będzie można złożyć wnioski programu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”. – W puli jest 3,3 mln euro – zaznacza wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. O pieniądze mogą się starać gminy, powiaty oraz związki międzygminne i powiatów.

Budowa i modernizacja dróg lokalnych. W puli 3,3 mln euro! Nabór wniosków rusza za tydzień
fot. Pixabay

Program budowa i modernizacja dróg lokalnych cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Pojawiają się też pytania o wkład własny. – W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta, nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – podkreśla wicemarszałek Tomczyszyn.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓
Zobacz:   Lubuskie EKOlogiczne – poznaliśmy zwycięzców

Dokumenty można składać do 29 stycznia do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, płatność oraz umowy znajdują się na stronie prow.lubuskie.pl.

Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 mln zł.