Już od 11 stycznia w ramach PROW będzie można złożyć wnioski programu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”. – W puli jest 3,3 mln euro – zaznacza wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. O pieniądze mogą się starać gminy, powiaty oraz związki międzygminne i powiatów.

Budowa i modernizacja dróg lokalnych. W puli 3,3 mln euro! Nabór wniosków rusza za tydzień
fot. Pixabay

Program budowa i modernizacja dróg lokalnych cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Pojawiają się też pytania o wkład własny. – W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta, nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – podkreśla wicemarszałek Tomczyszyn.

📎  Koszykarze Enea Zastal BC Zielona Góra znów na ekranie. Gdzie obejrzeć transmisje ligi VTB?

Dokumenty można składać do 29 stycznia do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, płatność oraz umowy znajdują się na stronie prow.lubuskie.pl.

Maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 mln zł.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz