Pragnę Państwa również uspokoić oraz zapewnić, iż żadne Państwa dane osobowe nie zostaną nikomu udostępnione – zapewnia Wójt Gminy Zgorzelec po tym jak do samorządu dotarł wniosek Poczty Polskiej o udostępnienie danych osobowych mieszkańców.

poczta polska
fot. Pixabay

Poczta Polska rozesłała do samorządów wnioski o udostępnienia danych osobowych mieszkańców w celu realizacji postawionych przed nią zadań związanych z organizacją zbliżających się wyborów prezydenckich. W odpowiedzi, Wójt Gminy Zgorzelec mówi stanowcze nie.

Pragnę Państwa również uspokoić oraz zapewnić, iż żadne Państwa dane osobowe nie zostaną nikomu udostępnione bez wykazania konkretnej i obowiązującej podstawy prawnej do ich wydania oraz przetwarzania. Jako Wójt mam prawny obowiązek chronić Państwa dane, w tym szczególnie dane osobowe, w posiadaniu których jest Urząd Gminy w związku z wykonywaniem obowiązków ustawowych. – zapewnia mieszkańców swojej gminy Wójt Piotr Machaj.

W wystosowanym na stronie urzędu komunikacie wskazuje, że na brak podstawy prawnej aby udostępniać dane, które mają posłużyć do ewentualnego przeproadzenia wyborów w formie korespondencyjnej.

Tego stanowiska będę bronił racjonalną i merytoryczną argumentacją.

– pisze Piotr Machaj w swoim komunikacie do mieszkańców.

Omawiany projekt ustawy jest obecne procedowany w Senacie, a jego proces legislacyjny nadal trwa i ustawa nie została jeszcze uchwalona. Zatem na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość udostępnienia Państwa danych w oparciu o przywoływany przepis ustawowy. – mówi Wójt i dodaje – Takie działanie stanowiłoby naruszenie obowiązującego prawa przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego przez wszystkich jako „RODO”, ale również ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy dowodach osobistych.