Mimo dramatycznej suszy, najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego w całym kraju i licznych apeli wciąż wypalane są trawy. Zgorzeleccy strażacy wyjeżdżali w tym roku już do 331 pożarów nieużytków w powiecie. Najwięcej bo aż do 126 doszło w gminie Bogatynia.

susza
fot. Pixabay

Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu apeluje: STOP POŻAROM TRAW

W chwili obecnej gdy na świecie szaleje COVID-19 dodatkowa angażowanie służb gaśniczych, które prowadzą przecież działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa, prowadzi do znacznego obciążenia służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec, Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych a także strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zobacz:   Strażacy z OSP w Goraju dostali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Kosztował ponad milion złotych

Według statystyk, w powiecie zgorzeleckim strażacy gasili w tym nieużytki już 331 razy, spłonęło ich ponad 110 hektarów. Podczas gdy w całym kraju panuje dramatyczna susza, wypalanie traw stanowi ogromne zagrożenie dla lasów. Przykładem może być niedawny pożar Wielkiego Lasu Lubańskiego.

Ruszyła kampania społeczna

Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Zobacz:   Marznące opady mogą sparaliżować ruch drogowy – uwaga na oblodzenie. IMGW wydał alert

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe. – informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Objęły powierzchnię 24 tys. hektarów a w ich wyniku zginęło 10 osób, kolejnych 140 odniosło obrażenia. W całej Polsce wyjeżdżano do nich średnio co 9 minut a do ich ugaszenia zużyto tyle wody ile mieście się 49 basenach olimpijskich – ponad 183,5 mln litrów wody. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  prawie 41 mln. złotych.

Zobacz:   Nowe wały nad Odrą i Czarną Strugą gotowe. Wody Polskie zakończyły rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.