Afrykański pomór świń (ASF) jest dużym zagrożeniem dla hodowli trzody chlewnej, dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz nakazów i zakazów wydanych przez lokalne władze. W związku z pojawieniem się ogniska ASF w Mycielinie (powiat żagański) zagrożonych jest pięć lubuskich gmin.

Ognisko ASF w Mycielinie. Wojewoda wydał rozporządzenie. Zagrożonych 5 gmin w dwóch powiatach
fot. Pixabay

W związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w Mycielinie w gminie Niegosławice, Wojewoda Lubuski na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu żagańskiego i nowosolskiego.

W obszarze zagrożony występowaniem ASF są miejscowości w gminach: Szprotawa (Siecieborzyce, Długie, Borowina, Dzikowice, Pasterzowice, Cieciszów, Henryków, Wiechlice, Leszno Dolne); Niegosławice (Krzywczyce, Sucha Dolna, Rudziny, Przecław, Nowa Jabłona, Stara Jabłona, Niegosławice, Bukowica, Zimna Brzeźnica); Nowe Miasteczko (Borów Wielki, Konin Szyba, Popęszyce, Żuków, Miłaków, Nowe Miasteczko miasto, Borów Polski, Gołaszyn); Bytom Odrzański (Małaszowice i Popowo); Kożuchów (Zawada i Dziadoszyce).

Zobacz:   Dentyści z Dentobusu zadbają o zdrowe zęby młodzieży w Szprotawie

Na zagrożonym obszarze zakazuje się wywożenia świń oraz ich materiału biologicznego z gospodarstw bez zgody powiatowego lekarza weterynarii. Zakaz obejmuje również transport świń podrogach publicznych lub wewnętrznych oraz organizowania targów, wystaw lub pokazów.

W związku ze stwierdzenie ASF w Mycielinie i wydanym rozporzędzeniem, na chodowcach ciąży obowiązek:

  • oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawózów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące
  • niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie
  • oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100m, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych