Podpisano umowę na wykonanie zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych w ciągu drogi S3, które mają na celu ochronę uczestników ruchu drogowego. Jako wykonawcę wybrano firmę ROTOMAT, wartość prac wynosi 1 387 809 zł. Zgodnie z ustaleniami, prace mają zostać zrealizowane w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

GDDKiA rozpoczyna ostatni etap zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych na S3
fot. Gov.pl/GDDKiA

Przedsięwzięcie obejmuje zabezpieczenie przestrzeni pomiędzy obiektami mostowymi na czterdziestu czterech wskazanych lokalizacjach na drodze S3 poprzez montaż stalowych siatek. Jest to trzeci etap realizacji projektu mającego na celu zabezpieczenie wszystkich obiektów mostowych na lubuskim odcinku tej ważnej drogi ekspresowej. W 2021 roku przeprowadzono zabezpieczenia na sześciu największych mostach, a w 2022 roku kolejnych szesnaście obiektów zostało objętych tym projektem.

Zobacz:   Coraz bliżej realizacji obwodnicy Dobiegniewa

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poprzez zabezpieczenie wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami mostowymi, które przenoszą ruch po obu jezdniach niezależnie. Zastosowanie stalowych siatek ma na celu zapobieganie ewentualnym upadkom z wysokości, które mogą prowadzić do śmierci bądź poważnych obrażeń.

Zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych na drodze S3 stanowią istotny krok w poprawie bezpieczeństwa na tej ważnej arterii komunikacyjnej. Podpisanie umowy z firmą ROTOMAT jest ważnym krokiem w realizacji tego projektu. Wykonawca zobowiązał się do wykonania prac w ciągu czterech miesięcy.

Komentarze