Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z Europoseł Elżbietą Rafalską i Prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej Krzysztofem Kielcem przedstawił dotychczasowy poziom realizacji Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej.

tarczy antykryzysowej
fot. Pixabay

Dzisiaj podsumujemy działania polskiego rządu w czasie trwającej pandemii koronawirusa. To wyjątkowo trudny moment, w którym mierzy się nie tylko z ochroną zdrowia i życia Polaków, ale też z ochroną miejsc pracy i polskiej gospodarki. – mówił wojewoda Władysław Dajczak powołując się na kwoty wypłacane w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej. – Na ten cel przeznaczono niezwykle wysokie środki, które w podsumowaniu wynoszą aż 15% polskiego PKB – podkreślała Europoseł Elżbieta Rafalska postulując do przedsiębiorców o jawność w zakresie otrzymywanej pomocy rządowej.

Zobacz:   W lubuskim wysyp ofert pracy. Coraz więcej firm z Żar czy Kostrzyna nad Odrą poszukuje pracowników

Łączna kwota wsparcia wypłaconego w ramach Tarczy Antykryzysowej w województwie lubuskim wynosi 489,78 mln zł, w tym:

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 149,15 mln zł,
 • Umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – 211,04 mln zł,
 • Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 51,04 mln zł
 • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy – 18,55 mln zł.

Wsparcie z Urzędów Pracy

Efektywność „Tarczy antykryzysowej” we wszystkich urzędach pracy, tj. ilość zawartych umów w stosunku do złożonych wniosków wynosi 87%. Realizacja instrumentów pomocowych przez powiatowe urzędy pracy od 31.03.2020 r. do 19.06.2020 r. przedstawia się następująco:

 1. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł:
  • wpłynęło 47 431 wniosków,
  • zawarto 42 231 umów w kwocie 211.042,4 tys. zł.
  • procent wykonania – 89%
 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:
  • – wpłynęło 3 414 wniosków,
  • – zawarto 2 635 umów w kwocie 51.038,1 tys. zł.
  • – procent wykonania – 77%
 3. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników:
  • – wpłynęły 5 753 wnioski,
  • – zawarto 4 142 umów w kwocie  18.548,6 tys. zł.
  • – procent wykonania – 72%
Zobacz:   Spotkanie dla przedsiębiorców z przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Polski Fundusz Rozwoju – Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju realizuje założenia Tarczy Finansowej, która jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców. W województwie lubuskim pracodawcom wypłacono 1 189 259 305,00 zł, które trafiły do 7 209 firm i pozwoliły na zachowanie 56 882 miejsc pracy.

Wsparcie z ZUS

Pakiet antykryzysowy realizowany przez ZUS obejmuje:

 • Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne,
 • Zwolnienie ze składek,
 • Ulgi w opłacaniu składek,
 • Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,
 • Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy.