Trzy lubuskie samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny stworzą organ opiniodawczo-doradczy, który będzie miał wpływ na politykę regionalną. Będzie to miejsce, gdzie interesy wszystkich samorządów będą uwzględniane.

lubuskie
Przedstawiciele lubuskich gmin i powiatów spotkali się w poniedziałek, 21 września, aby porozmawiać o kształcie i roli nowej rady samorządowej – fot. Lubuskie.pl

Samorządowa platforma dialogu

Rada Samorządowa to inicjatywa oddolna, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Chodzi o to, żeby samorządy miały wpływ na rozwój regionu. 21 września spotkali się przedstawiciele lubuskich gmin i powiatów aby porozmawiać o kształcie i roli nowego ciała. Wiele miejsca w dyskusji zajęła kwestia uprawnień rady. Samorządowcy chcieliby, aby rada miała prawo podejmować opinie wiążące dla zarządu województwa i sejmiku. – Chciałbym, żeby rada miała coś do powiedzenia, żeby miała pewną moc sprawczą. Chciałbym byśmy stali się partnerem do rozmowy, którego głos będzie się liczył – wyjaśnił prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że rada ma być ciałem konsultacyjnym. – Na podobnych zasadach funkcjonuje m.in. Związek Województw RP, czy Konwent Marszałków. Z mojej wiedzy wynika, że zgodnie z prawem, rady nie mogą mieć roli decydującej. Jednak opinie tam wypracowywane są brane pod uwagę. Rada ma wskazywać na błędy i kierunki rozwoju. Ten głos jest bardzo potrzebny. Oczywiście, jeżeli znajdziemy rozwiązanie prawne to skłaniam się do tego, żeby opinie rady były wiążące we wskazanych obszarach – przekonywała. Jednak, jak podkreślała, głównym jej celem jest dialog na rzecz rozwoju regionu. – Jestem przekonana o konieczności powołania rady, gdzie będziemy szukać kompromisów, służących poprawie jakości życia w Lubuskiem. Zależy nam na państwa opinii. To może stanowić podstawę do działania. Te podpowiedzi organów opiniodawczych są ważne i mają olbrzymie znaczenie. Zależy mi na tym, żeby wzmocnić rolę samorządu. Chciałabym, żeby głos samorządu był słyszalny. To będzie pierwszy wspólny organ samorządowy, platforma współpracy trzech szczebli – zapewniała.

Zobacz:   Polska złożyła skargę do TSUE na Niemcy w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów

Podczas spotkania zaakceptowano powołanie rady. Teraz uchwałę w tej sprawie podejmie zarząd, który następnie skieruje sprawę pod obrady sejmiku. To właśnie radni zdecydują o ostatecznym kształcie rady.

Samorządowe wsparcie

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także założenia Lubuskiego Programu Wsparcia Inicjatyw Samorządowych. Do tej pory, samorząd województwa wspierał samorządy powiatowe i gminne doraźnie, wg wskazanych potrzeb oraz w miarę możliwości. Teraz wsparcie ma być systemowe, na transparentnych zasadach, w obszarach: turystyki, rekreacji, ochrony zabytków, edukacji, polityki społecznej, rewitalizacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska. Będzie to także pewnego rodzaju rezerwa na wkłady do projektów krajowych. – Do 10 października przyjmujemy wnioski do budżetu. Do końca września potrzebna jest akceptacja. Żebyśmy mogli włożyć do budżetu kilka milionów na ten program. Proszę więc o informację, konkretnie w jakich obszarach oczekujecie wsparcia – mówiła marszałek.

Zobacz:   Nowe wały nad Odrą i Czarną Strugą gotowe. Wody Polskie zakończyły rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej

W spotkaniu udział wzięli m.in. Marek Cebula – prezes Zrzeszenia Gmin Lubuskich, Henryk Janowicz – starosta żagański, przewodniczący konwentu starostów lubuskich, prezydenci Zielonej Góry – Janusz Kubicki i Nowej Soli – Jacek Milewski oraz samorządowcy z regionu lubuskiego.


Zachęcamy do nadsyłania listów i Waszych publikacji. Regioneo.pl to miejsce w którym możecie podzielić się sprawami, które Was interesują lub bulwersują oraz zwrócić uwagę na problemy, którymi warto się zająć i przedstawić opinii publicznej. Opublikujemy Twój materiał. Prześlij swój news lub artykuł klikają tutaj lub wysyłając list na adres redakcja@regioneo.pl

Zobacz:   Laptopy dla czwartoklasistów przekazane uczniom w Świebodzinie