Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu Lubuskie Wawrzyny 2020 – 27. Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Lubuskie Wawrzyny 2020. Ogłoszono konkurs dla literatów, naukowców i dziennikarzy
fot. Pixabay

Lubuski Wawrzyn Literacki

27. edycja konkursu skierowana jest do autorów książek literackich związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (liczy się miejsce urodzenia bądź zamieszkania autora/autorów), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego jest Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Zobacz:   Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców pięciu powiatów. Kryteria kwalifikacji

Lubuski Wawrzyn Naukowy 

Celem konkursu jest promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego. Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski 

Konkurs przeznaczony jest dla dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego. Partnerem organizacyjnym 8. Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.

Zobacz:   Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku działa już 15 lat

Lubuskie Wawrzyny 2020 – zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021. Szczegółowe zasady i regulamin konkursu Lubuskie Wawrzyny 2020 są dostępne na stronach internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Lubuskie Wawrzyny 2020 będą wręczone podczas gali zaplanowanej na 25 lutego 2021 roku.