Żołnierze 152. blp w Krośnie Odrzańskim wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym w elektrowni wodnej w Dychowie. Wspólnie z policją i strażą pożarną przetestowali swoje umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego, które stanowi jedno z kluczowych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej.

Krośnieńscy terytorialsi szkoli się w elektrowni wodnej w Dychowie
Szkolenie w elektrowni wodnej w Dychowie. ateriały prasowe – fot. DWOT

Celem szkolenia było zapoznanie żołnierzy z działaniami kryzysowymi oraz nauka szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia dla obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownia wodna w Dychowie. Elektrownia ta działa w systemie hydrowęzła dychowskiego i wykorzystuje naturalny dopływ Bobru. Żołnierze odpowiedzialni byli za ustanowienie punktów kontrolnych, patrolowanie terenu oraz pełne zabezpieczenie obiektu. Ponadto, mieli okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym używanym przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Krosna Odrzańskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobrowic. W ramach szkolenia doskonalili również umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zobacz:   Trasę Zielona Góra - Guben obsłużą autobusy. PKP PLK awaryjnie zamyka szlak Czerwieńsk-Krosno Odrz.

Szkolenie w elektrowni wodnej w Dychowie opierało się na czterech głównych elementach:

– Żołnierze uczyli się m.in. funkcjonowania w ramach doraźnego punktu kontrolnego, podstaw technik linowych a także pierwszej pomocy medycznej, z wykorzystanie zestawu AED, czy ewakuacji poszkodowanego z pojazdu. Szkolenie ze strażą pożarną i policją z Krosna Odrzańskiego to doskonała wymiana doświadczeń. W sytuacji realnego zagrożenia, będziemy łączyć siły i tworzyć zespolone ogniwa – tłumaczy ppor. Piotr Jabczyński, dowódca plutonu ze 152. blp w Krośnie Odrzańskim.

Jednym z ważnych elementów szkolenia były techniki linowe, które odgrywają istotną rolę w działaniach kryzysowych oraz w zdolnościach wojska i służb ratowniczych, takich jak pomoc społeczeństwu, zwalczanie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych, ewakuacja ludności czy przemieszczanie się po trudnym terenie. Techniki linowe pozwalają na poruszanie się po stromym terenie i są wykorzystywane zarówno przez ratowników, jak i przez wojsko. Są również przydatne do szybkiego i dyskretnego przekraczania rzek oraz ewakuacji sprzętu.

Zobacz:   Stanęła na krawędzi i chciała skoczyć z mostu. Do zmiany zdania nakłonili ją przechodnie i policjantka

Dla żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, takie szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego nie są nowością. W poprzednim roku uczestniczyli oni w ćwiczeniu o nazwie „Przyjazna Energia”. W ramach tego ćwiczenia żołnierze wraz z pracownikami firmy Enea szkolili się w awaryjnym zasilaniu miejscowości energią elektryczną. Wszystko to po to, aby móc skutecznie realizować misję obrony i wsparcia lokalnych społeczności.

Komentarze