W Ministerstwie Infrastruktury podpisano umowę o dofinansowanie III etapu budowy obwodnicy Nowej Soli ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja znajduje się w ciągu dróg wojewódzkich i jest administrowana przez Zarząd Województwa. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 46,1 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z Funduszu to 23 mln zł.

Obwodnica Nowej Soli - podpisano umowę o dofinansowanie III etapu budowy
fot. LUW, gov.pl
  • Podpisano umowę o dofinansowanie III etapu budowy obwodnicy Nowej Soli ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Całkowita wartość tego zadania wyniesie 46,1 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z Funduszu to 23 mln zł
  • Obwodnica Nowej Soli (etap III) planowo ma być oddana do użytkownia w III kwartale 2024 roku
Zobacz:   Wirtualna strzelnica w Nowej Soli już otwarta. Inauguracyjny Turniej Strzelecki o Puchar Starosty

Umowę podpisał sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber w obecności posła na Sejm RP Marka Asta oraz wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. Kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Teraz z pomocy rządu mogą skorzystać także samorządy budujące obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak podkreślił wojewoda inwestycja jest kluczowa dla regionu i oczekiwana przez mieszkańców. 3 etap południowej obwodnicy Nowej Soli dopina tzw. ring obwodnic Nowej Soli i jest ważny dla terenów inwestycyjnych oraz wyprowadzenia ruchu z terenów zamieszkałych i rekreacyjnych.

Zobacz:   DK22: Przetarg na projekt rozbudowy odcinka Słońsk-Karkoszów

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy obwodnic

Minister Infrastruktury w 2021 roku przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Obwodnica Nowej Soli jest jednym z trzech zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań w województwie Lubuskim wyniesie ok. 109 mln zł.

W latach 2019-2021 dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować, przebudować lub wyremontować 14 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Ponadto, w 2022 r. środki przyznane na zadania gminne i powiatowe pozwolą na realizację zadań o długości ok 4 tys. km.

Zobacz:   GDDKiA szuka wykonawcy azyli i doświetlenia na trzech przejściach dla pieszych: w Osiecznicy, Łagowie i Kostrzynie nad Odrą

Obwodnica Nowej Soli

Początek etapu III zlokalizowany jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli. Obwodnica Nowej Soli (III etap) kończy się przed mostem na rzece Odrze, za skrzyżowaniem projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 oraz drogą powiatową nr 1030F przebiegającą po wale przeciwpowodziowym. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ma mieć długość około 1,7 km.