Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku przejęli od strony szwajcarskiej ośmioosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.

Złożyli wnioski o ochronę międzynarodową i od razu wyjechali z Polski
Czeczeńcy łożyli wnioski o ochronę międzynarodową i od razu wyjechali z Polski bo nie czuli się tutaj bezpiecznie – fot. Straż Graniczna

Dwoje dorosłych oraz sześcioro ich dzieci w wieku od roku do 13 lat policja szwajcarska przekazała w poniedziałek, 8 lutego, funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Świecka. Obywatele Rosji zostali zatrzymani na terenie Szwajcarii za nielegalny pobyt, a że wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, zostali zgodnie z przepisami przekazani przez szwajcarską policję do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z placówki w Świecku cudzoziemcy do Polski przyjechali we wrześniu 2019 roku i złożyli wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju, którym objęta została cała rodzina.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił cudzoziemcom nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej, ponieważ rodzina po złożeniu wniosku, zamiast oczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie swojej sprawy, od razu wyjechała do Szwajcarii.

Uchodźcy nie czują się bezpiecznie w Polsce

Obywatele Rosji oświadczyli, że powodem ich wyjazdu do Szwajcarii była obawa przed bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem grożącym im ze strony osób zamieszkujących w Polsce oraz chęć znalezienia miejsca, w którym czuliby się bezpiecznie. Po przekazaniu do Polski cudzoziemcy zdecydowali, że nie będą dalej ubiegać się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju i wrócą do swojej ojczyzny.

Z uwagi na to, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych otrzymali decyzje, na podstawie których muszą wyjechać z Polski. W decyzji określono także czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju oraz innych państw Schengen. Przy powrocie do swojego kraju, czeczeńska rodzina może skorzystać z pomocy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).