Minister infrastruktury zatwierdził umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy obwodnicy Drezdenka w województwie lubuskim. Wcześniej została już podpisana umowa dofinansowująca budowę obwodnicy Nowej Soli. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego wyniesie blisko 110 mln zł.

MI: obwodnica Drezdenka z rządowym dofinansowaniem
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Podstawowym celem naszych działań jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego poza centra miast, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu zarówno mieszkańców, jak i kierowców. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą realizować inwestycje, które zbliżają nas do osiągnięcia tych celów. Obwodnice Nowej Soli i Drezdenka odegrają kluczową rolę w poprawie spójności komunikacyjnej województwa lubuskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zobacz:   GDDKiA rozpoczyna ostatni etap zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych na S3

Rządowe dofinansowanie otrzymały dwa etapy obwodnicy Drezdenka. Dzisiaj podpisana umowa jest więc ważną wiadomością, ale nie kończy sprawy. Liczymy na to, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podejmie działania w kierunku podpisania drugiej z nich – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Drezdenka

Obwodnica Drezdenka IV etap, będzie miał 3,6 km długości. Całkowita wartość zadania to 120 mln zł, a kwota dofinansowania przyznana z RFRD wynosi 60 mln zł. Inwestycja będzie realizowana przez lubuski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku.

Komentarze