Do burmistrza Dobiegniewa trafił w poniedziałek wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Dobiegniewa w ciągu DK22. To ważny krok w procesie przygotowania inwestycji, która jest jedną z sześciu obwodnic planowanych do realizacji w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Coraz bliżej realizacji obwodnicy Dobiegniewa
fot. Gov.pl/GDDKiA

Wniosek ten jest zwieńczeniem wieloletnich prac przygotowawczych, które rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku, gdy podpisano umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem elementów koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Dobiegniewa. Wydanie DŚU pozwoli na dokończenie drugiego etapu opracowania oraz zatwierdzenie najlepszego wariantu przebiegu drogi, dla którego prowadzone będą dalsze, bardziej szczegółowe prace projektowe. Konsultacje społeczne również odbędą się w toku postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie DŚU.

Zobacz:   GDDKiA rozpoczyna ostatni etap zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych na S3

GDDKiA poinformowała, że wszystkie proponowane warianty obwodnicy Dobiegniewa omijają miasto od strony południowej ze względu na korzystniejsze uwarunkowania terenowe. Natomiast na północ od miasta znajdują się jeziora i stawy, które mocno ograniczają możliwości poprowadzenia nowej drogi. Spośród czterech wariantów (w tym podwariantów) przebiegu obwodnicy, preferowany przez GDDKiA to wariant 4C (oznaczony kolorem żółtym). Został on uznany za najkorzystniejszy pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, co potwierdziła przeprowadzona analiza wielokryterialna. Wariant ten zyskał również największe poparcie społeczne. Przy jego opracowaniu uwzględniono także wnioski, które wpłynęły do GDDKiA w wyniku akcji informacyjnej z jesieni 2021 roku, w której wzięła udział lokalna społeczność. Odcinek preferowanego wariantu będzie miał długość około 5,9 km i obejmie cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe, most kolejowy i most nad Mierzęcką Strugą.

Zobacz:   Czasowa zmiana organizacji ruchu w Trzebielu - utrudnienia są związane z rozbudową drogi wojewódzkiej 294

Budowa obwodnicy w ciągu DK22 w Dobiegniewie jest jednym z projektów, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej w Polsce. Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada budowę nowych dróg obwodowych w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnienia transportu.

Komentarze