W piątek 5 lutego br. 4 Zielonogórski pułk przeciwlotniczy rozpoczął szkolenie poligonowe realizowane w ramach przygotowań do XIV zmiany PKW Resolute Support Mission Afganistan. Finalnym elementem szkolenia była certyfikacja plutonów.

Certyfikacja plutonów PKW RSM Afganistan
Certyfikacja plutonów kolejnej zmiany PKW Resolute Support Mission Afganistan – fot. materiały prasowe/Joanna Nowakowska, 11dkpanc

Zintensyfikowane dwutygodniowe ćwiczenie będące podsumowaniem drugiego etapu szkolenia – zgrupowania plutonów, przeprowadzone na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, stanowiło sprawdzenie gotowości pododdziałów do realizowania zadań na teatrze przyszłych działań. 

Jednym z kluczowych elementów podlegających sprawdzeniu było praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonania zadań w ramach procedur i technik ochrony typu Guardian ANGEL oraz identyfikacja zagrożeń typu Green on blue, przeprowadzane przez instruktorów z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Trening obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne. 

Nie zabrakło również takich elementów jak: wystawianie posterunków kontrolnych, wykonanie patrolu, ewakuacja poszkodowanego z pojazdu typu HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), oraz wykonanie licznych strzelań sytuacyjnych. 

W czasie szkolenia ważnym elementem jest zachowanie realizmu działania, przybliżenie sytuacji, które powszechnie występują na międzynarodowej arenie konfliktów zbrojnych. Dlatego znaczącą rolę podczas sprawdzenia plutonów pełniła grupa pozoracyjna implementująca podgrywki taktyczne do bieżących działań. 

Weryfikacja znajomości i zastosowania procedur Force Protection obowiązujących w rejonie misji było stałym przedsięwzięciem realizowanym bez względu na porę dnia i nocy. Sprawdzenie funkcjonowanie systemu ochrony bazy po ogłoszeniu alarmu Incoming oraz Ground Attack – bezpośredni ataku na bazę – przygotowywało cały stan osobowy PKW do bezpośredniego zagrożenia w rejonie misji. 

Certyfikacja plutonów kolejnej zmiany RSM Afganistan

Podczas certyfikacji oceniamy całokształt czynności. Najważniejsze jest, aby plutony były zgrane, a ich żołnierze potrafili wykonywać zadania, które mogą napotkać w rejonie misji. Zwłaszcza że szkolenie, które teraz odbywamy, różni się diametralnie od tego, co robimy na co dzień jako przeciwlotnicy. Mamy świadomość, że nie wszyscy żołnierze byli już wcześniej na misji i niektóre z zadań wykonują po raz pierwszy. Przed nami jeszcze w marcu certyfikacja narodowa, która da nam odpowiedź czy jesteśmy gotowi do misji. – wyjaśnia ppłk Sławomir Malik, 4pplot.

Wzmożony wysiłek fizyczny oraz prowadzenie działań taktycznych w specyficznym środowisku walki zweryfikowały stopień gotowości do realizacji zadań mandatowych poza granicami kraju. Finalnym elementem szkolenia była certyfikacja plutonów zakończona sukcesem.