Sulęcińska Policja mówi zdecydowane STOP przemocy w rodzinach. W tej materii, podejmuje szeroką współpracę z instytucjami pomocowymi. Najlepszym przykładem jej realnego wydźwięku jest przekazanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej niemal 100 sztuk pluszowych misiów w ramach pilotażowej akcji miś policjant na stres.

Pilotażowa akcja policji - miś policjant na stres
Miś policjant – fot. Policja

Inicjatywa zakupu maskotek to wynik codziennych rozmów, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy policją a ośrodkiem. Podczas jednej z takich rozmów narodził się pomysł rozładowania stresu wśród dzieci będących ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie, poprzez wręczenie najmłodszym sympatycznego pluszaka – misia policjanta.

Przemoc w rodzinie, miś policjant na stres

To pojęcie, prócz słownikowej definicji niesie za sobą przede wszystkim ludzkie dramaty. Każda historia jest inna. Relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą? Jak długo trwa przemoc? Kto jest jej świadkiem? Jaki jest jej rodzaj? Tu nie ma schematycznych odpowiedzi. Jest to materia niezwykle delikatna, dotykająca najbardziej osobistych aspektów. I właśnie w tym miejscu zaczyna się bardzo ważna rola policji.

Zobacz:   Nie kupił jej alkoholu, z zemsty zgłosiła pobicie. Interwencja skończyła się zatrzymaniem mężczyzny z narkotykami

Empatia, delikatność, a przede wszystkim zaufanie – tylko tak funkcjonariusze mogą dotrzeć do ofiary, wyciągając pomocną dłoń. Od wielu lat, nie tylko mundurowi, ale również inne instytucje posiadają instrumenty prawne, dzięki którym słowo pomoc nabiera odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Dzielnicowi i Zespoły Interdyscyplinarne działające przy Ośrodkach Pomocy Społecznej, to pierwsze ogniwa kontaktu. Dzięki ich zaangażowaniu możliwie jest niemal natychmiastowe podjęcie działań na rzecz ofiar. Procedura Niebieskie karty jest najrzetelniejszym zbiorem informacji o rodzinie. Dzięki niej, opierając się na dostępnych rozwiązaniach prawnych, możliwie jest na przykład zatrzymanie sprawcy przemocy.

Zobacz:   Nie kupił jej alkoholu, z zemsty zgłosiła pobicie. Interwencja skończyła się zatrzymaniem mężczyzny z narkotykami

Warto wiedzieć, że od listopada 2020, Policja zyskała również uprawnienia do wydania nakazu opuszczenia lokalu, a także zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary. Dalej, przy współpracy między innymi z Ośrodkami Pomocy Społecznej możliwa jest praca z zarówno ze sprawcą jak i ofiarą. Może ona polegać na udzieleniu wsparcia prawnego, psychologicznego, udziału w terapii uzależnień, a także możliwości skorzystania z mediacji. Żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Wystarczy zrobić pierwszy krok, aby przerwać zgubne koło przemocy.

Sympatyczny miś policjant, wykonany został na specjalnie zamówienie, a zakup maskotek możliwy był dzięki Programowi Osłonnemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.