Proponowane warianty przebiegu obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągi drogi krajowej nr 12 zostaną zaprezentowane i omówione na spotkaniu informacyjnym we Wschowie. Obwodnica Wschowy została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Wschowy: spotkanie informacyjne na temat wariantów przebiegu
Obwodnica Wschowy – proponowane warianty przebiegu nowej drogi – fot. Portal Gov.pl/GDDKiA Zielona Góra

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 września 2021 r. o godzinie 16-tej w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną materiały informacyjne, w formie elektronicznej prezentacji multimedialnej, przedstawiające proponowane warianty przebiegu nowej drogi wraz z ich szczegółowym omówieniem.

Po prezentacji będzie można zadawać pytania i zgłaszać uwagi oraz opinie. Wnioski z uwagami będzie można składać również po spotkaniu za pomocą formularza, który można pobrać z tej strony, a także będzie dostępny w formie papierowej na spotkaniu. Wypełnione formularze należy złożyć do Multiconsult Polska sp. z o.o. do dnia 19 pażdziernika 2021 r.