Sześć obwodnic powstanie na sieci dróg krajowych województwa lubuskiego w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Jedna z nich, obwodnica Strzelec Krajeńskich, jest już w fazie realizacji. Dla pozostałych pięciu trwają prace przygotowawcze. Łączna długość wszystkich obwodnic to ponad 47 km.

GDDKiA: Stan realizacji programu budowy 100 obwodnic w Lubuskiem
Sześć obwodnic powstanie na sieci dróg krajowych województwa lubuskiego w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu ciężkiego i tranzytowego z obszarów zabudowanych, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ale inwestycje w ramach Programu budowy 100 obwodnic to również przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów i zapewnienie komfortu jazdy.

Pięć obwodnic – Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki – jest obecnie w fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

Obwodnica Krosna Odrzańskiego

Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most jest niewystarczający dla bieżących i prognozowanych natężeń ruchu. Odcinek ten jest kluczowym korytarzem regionalnym zachodniej części województwa lubuskiego, a także stanowi jeden z ważnych korytarzy przygranicznych od granicy z Niemcami w Świecku w kierunku Zielonej Góry i dalej poprzez drogę ekspresową S3 do zachodniej i południowej Polski.

W październiku 2017 r. podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie STEŚ-R. 12 lutego br. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jej uzyskanie powinno nastąpić jeszcze w bieżącym roku.informuje GDDKiA.

Zobacz:   Kiedy będzie gotowa autostrada A18? GDDKiA podała termin

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą

Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, dostęp i obsługę strefy ekonomicznej oraz dostęp do przejścia granicznego z Niemcami. Równolegle trwa procedura zmierzająca do budowy nowego mostu granicznego na Odrze z Republiką Federalną Niemiec, w ciągu drogi krajowej nr 22, w ramach zadania komplementarnego.

Umowa z firmą Multiconsult Polska na opracowanie STEŚ-R została zawarta w październiku 2018 r. natomiast wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Kostrzyna nad Odrą został złożony do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w listopadzie 2020 r. Ze względy na transgraniczne oddziaływanie inwestycji, w procedurze udział będzie brała również strona niemiecka. Wpływa to na czas postępowania. Uzyskanie decyzji pozwoli ostatecznie zatwierdzić przebieg obwodnicy i kontynuować prace projektowe związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Obwodnica Dobiegniewa

Obwodnica poprawi ruch drogowy na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim oraz pomiędzy granicą z Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta.

We wrześniu 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą MOSTY Katowice na opracowanie STEŚ-R. Wskazane zostały warianty przebiegu do dalszych opracowań. Jesienią br. planowane jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych. – czytamy w informacji przekazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrada.

Zobacz:   Małżeństwo seniorów zatrzasnęło się w rozgrzanym samochodzie. Interweniowała Policja

Obwodnica Przytocznej

Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Od września 2020 r. firma MOSTY Katowice pracuje nad STEŚ-R. Wskazane zostały warianty przebiegu do dalszych opracowań. Jesienią br. planowane jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych.

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki

Prace nad dokumentacją STEŚ-R trwają od października 2020 roku. Prowadzi je firma Multiconsult Polska. Wskazane zostały warianty przebiegu do dalszych opracowań. Jesienią br. planowane jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych.

Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Planowana obwodnica dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12 relacji Głogów – Leszno, stanowiącej obwodnicę miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na DK12, jak np. planowana budowa obwodnicy Głogowa. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowie oraz na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem.

Zobacz:   „Program przystankowy” poprawi dostęp do kolei w regionie - w Lubuskiem obejmie 6 lokalizacji

Obwodnica Strzelec Krajeńskich

Obwodnica Strzelec Krajeńskich to pierwsza z sześciu inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim, dla której została podpisana umowa na realizację. Droga powstanie w ciągu krajowej 22-ki. Umowa o wartości 78 mln złotych została zawarta z firmą Colas Polska a zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

Współpraca z samorządami

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji całego procesu inwestycyjnego pokazały, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R.

Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. – Pozostajemy z władzami samorządów w stałym kontakcie. – zapewnia GDDKiA.