W piątek, 10 września br. miały miejsce pierwszy wydarzenia obchodów święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc). Święto upamiętnia wspaniałe zwycięstwo odniesione pod Wiedniem, przez króla Jana III Sobieskiego, patrona żagańskiej Dywizji.

Tak świętuje Czarna Dywizja. Fotorelacja z pierwszego dnia obchodów
Materiały prasowe – fot. mjr Artur Pinkowski

Pierwszy akcent obchodów święta 11LDKPanc miał miejsce w Sali Tradycji, gdzie uroczyście zainaugurowano salę poświęconą patronowi dowództwa dywizji Królowi Janowi III Sobieskiemu. Dowódca żagańskich kawalerzystów gen. dyw. Piotr Trytek, pozostawił jako dar, w Sali Króla Jana III Sobieskiego pierścień okolicznościowy Czarnej Dywizji opatrzony numerem „0”. Pierścień stanowi symbol tożsamości i przywiązania do tradycji żołnierzy spod znaku Husarskiego Skrzydła. Wyróżnienie pierścieniem okolicznościowym jest podziękowaniem i uhonorowaniem tych, którzy swoją służbą i pracą kształtują pozytywny wizerunek Żołnierza Polskiego. Kierując się wielką pasją oraz poczuciem spełnienia misji wobec Ojczyzny, stając się również ambasadorami „Czarnej Dywizji” w środowisku cywilnym i wojskowym.

Tuż po tym wydarzeniu, złożono kwiaty w miejscach ważnych dla pancernej społeczności Żagania. Dowódca Czarnej Dywizji gen. dyw. Piotr Trytek wraz z delegacją dowódców jednostek wojskowych żagańskiego garnizonu złożył wiązanki kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy i pracowników wojska żagańskich jednostek wojskowych.

Zobacz:   W Żaganiu powstanie basen jakiego jeszcze nie widzieliście. „Największa inwestycja w ostatnich latach”

Tego dnia, jak co roku, w sali tradycji Czarnej Dywizji miało miejsce walne zebranie Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków (FOPP), podczas którego podsumowano kolejny rok działalności Stowarzyszenia. Federacja integruje wszystkich tych, którym na sercu leży kultywowanie orężnych tradycji, barw i pamięci o żołnierzach, twórcach pancerniackiego etosu.

Punktualnie o godzinie czternastej, w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, odprawiono mszę świętą w intencji wszystkich żołnierzy oraz pracowników wojska Czarnej Dywizji. Mszę w asyście kompani honorowej wystawionej przez 34. Brygadę Kawalerii Pancernej celebrowali kapelani służący w parafiach wojskowych dywizji.

Podczas homilii wygłoszonej przez ks. ppłk Stanisława Garbacika, proboszcza miejscowej parafii, zgromadzeni mogli usłyszeć o poświęceniu i służbie, o powinności bycia żołnierzem i o zobowiązaniach które służba ze sobą niesie, a także o tym żeby w życiu prywatnym jak i służbowym mieć przewodnika, który nas tak poprowadzi by nie błądzić.  

Zobacz:   Zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Nowa linia Żagań-Gozdnica i powrót autobusów na Brzozową w Szprotawie

Następnie gen. dyw. Piotr Trytek wraz z delegacją żołnierzy oraz orkiestrą wojskową Czarnej Dywizji wzięli udział w korowodzie otwierającym Jarmark Świętego Michała patrona Żagania.

Po południu na Skwerze Czołgisty odbył się uroczysty capstrzyk. Uczestniczyli w nim żołnierze i pracownicy wojska dowództwa, dowódcy jednostek wojskowych dywizji, reprezentanci FOPP, władze samorządowe miasta, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, mieszkańcy Żagania.

Podczas capstrzyku można było usłyszeć że, dzień Święta Dywizji przypada w rocznicę wiktorii wiedeńskiej, a w tym roku łączy się z 76-leciem istnienia Czarnej Dywizji. Przypomniano, iż 338 lat temu, król Jan III Sobieski stanął na czele wojsk sprzymierzonych i rozgromił pod Wiedniem armię Turecką, największą armię, jaka kiedykolwiek wdarła się do Europy. Ponadto wrócono pamięcią do zwycięskich skrzydeł husarii symbolu 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i jego żołnierzy, którzy wyzwalając 76 lat temu miasta Europy Zachodniej, ginęli na polach Francji, Belgii i Holandii. Nie zapomniano jednocześnie o husarii ostatniej wojny, którą byli także polscy żołnierze 1.Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, walczący w krwawych bitwach II wojny światowej, kończąc swój szlak bojowy w operacji praskiej, w maju 1945 r.

Zobacz:   Seryjny złodziej z Żagania pójdzie siedzieć. 26-latek zaatakował policjanta w trakcie zatrzymania

Jednakże najważniejszym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego i oddanie salwy honorowej. Tym samym oddano hołd i cześć wszystkim tym, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę najcenniejszą, swe życie.

Uroczysty capstrzyk zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, jako znak pamięci o dziedziczonych tradycjach. Tuż po tym, orkiestra wojskowa garnizonu Żagań odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Później po uroczystym capstrzyku miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie, w Sali Tradycji Czarnej Dywizji, otwarto dwie wystawy tematyczne poświęcone hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu oraz Konstytucji 3-ego Maja.

 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja
 • czarna dywizja