Żagański Powiatowy Laur Kultury przyznany. Kapituła postanowiła przyznać go muzykowi i animatorowi z Wiechlic, który od lat prowadzi zespół „Fajna Ferajna”, pielęgnuje tradycje muzyki ludowej i pracuje z młodzieżą.

laur kultury
fot. Powiat Żagański

Pan Krzysztof Boczniewicz, lauret tegorocznego Powiatowego Lauru Kultury, jest muzykiem i animatorem kultury z Wiechlic. Od lat pielęgnuje tradycje muzyki ludowej m.in. łemkowskiej i pracuje z młodzieżą. Osiąga wiele sukcesów na przeglądach i festiwalach ogólnopolskich. Od lat prowadzi również zespół „Fajna Ferajna”.

Członkowie Kapituły Laur Kultury, której przewodniczy radna powiatu żagańskiego Cecylia Brodzińska, przyznali również dwa wyróżnienia.

Zobacz:   Iłowa: Dwóch zatrzymanych za paserstwo części samochodowych

Jedno z nich otrzymał zespół Con Anima Musica, propagujący muzykę wielogłosową a capella z okresu renesansu i baroku. Artyści koncertują w wielu miastach Polski, a także w czeskich Morawach i Chorwacji, przybliżając dorobek muzyki polskiej i europejskiej.

Drugie wyróżnienie trafiło do pani Zuzanny Wdowiak, nauczycielki z Iłowej, która rozbudza pasje teatralne, najpierw wśród młodzieży, a obecnie wśród seniorów, prowadząc sekcję teatralną w UTW w Iłowej. Z młodzieżą Pani Zuzanna osiągała sukcesy w przeglądach wojewódzkich, z seniorami prezentuje spektakle społecznościom lokalnym.