Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, działając w imieniu Samorządu Województwa Lubuskiego, podpisał umowę, na kwotę 1,6 mln zł, na budowę wodociągu tranzytowego Siecieborzyce – Długie wraz z przepompownią, zbiornikiem wody i oczyszczalnią. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 mln zł.

wodociąg siecieborzyce-długie
fot. archiwum Żary24 online

Gratuluję Burmistrzowi Mirosławowi Gąsikowi wytrwałości i determinacji. Bardzo dobrze przygotowana dokumentacja i świetna współpraca przerodzi się w kluczową dla mieszkańców Siecieborzyc i Długiego inwestycję – mówił podczas spotkania wicemarszałek.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Stanisław Tomczyszyn dziękował też urzędnikom urzędu marszałkowskiego z departamentu PROW za wzorową współpracę. – Cieszę się, że uda się nam zrealizować inwestycję, o której mieszkańcy mówią od co najmniej 30 lat. Po raz kolejny pokazaliśmy, że my nie obiecujemy, ale działamy – podkreślał wicemarszałek.

Zobacz:   Żagański Laur Kultury za 2020 rok przyznany

Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.