Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał 30 grudnia br. umowę z Mirosławem Sosną, Prezesem Nowego Szpitala w Szprotawie na realizację projektu „Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich”. Wsparciem zostanie objętych 1860 kobiet z powiatów: żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego.

Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich. Wsparciem zostanie objętych 1860 kobiet
fot. Pixabay

Umowa została podpisana w ramach profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Realizacja projektu pn. Zrób cytologię dla siebie i swoich bliskich stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem, jakim jest bardzo mały odsetek kobiet zgłaszających się do udziału w badaniach cytologicznych na obszarze powiatów żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. dr nauk med. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie. W ramach projektu zaplanowano między innymi opracowanie, weryfikację i ewaluację wspólnego programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy oraz wdrożenie tego programu. Wsparciem zostanie objętych 1860 kobiet.

Całkowita wartość projekt wynosi ponad 1 mln złotych.