Żłobki w Zielonej Górze otrzymały unijne wsparcie na utworzenie kolejnych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych podpisano 30 grudnia 2020 r.

Żłobki w Zielonej Górze z unijnym wsparciem. Powstanie 96 nowych miejsc
fot. Pixabay

Miastu Zielona Góra przyznano dofinansowanie na projekt w ramach działania Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Z ramienia miasta Zielona Góra umowę podpisał prezydent Janusz Kubicki.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Unijne wsparcie na miejskie żłobki w Zielonej Górze

Nowe miejsca, w tym z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, mają powstać w filii Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze. W ramach projektu zaplanowano między innymi adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci i obowiązujących przepisów i wymogów prawnych czy utworzenie bezpiecznego placu zabaw.

Zobacz:   10. jubileuszowe Narodowe Czytanie

Planowany jest też zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka w okresie realizacji projektu.

Realizacja projektu daje możliwość powrotu na rynek pracy 90 kobiet po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.