Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował w Zielonej Górze konferencję inaugurującą wdrożenie pilotażu Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody
fot. Portal Gov.pl

Skala zjawiska suszy na terenie województwa lubuskiego, retencja wód powierzchniowych i retencja leśna były tematami wystąpień ekspertów w czasie konferencji. Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody zakłada połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola podkreślała w czasie otwarcia, że obecnie w Polsce magazynuje się wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 6,5 proc. Podczas gdy warunki fizyczne i geograficzne stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

📎  Wakacje w Lubuskiem bez nudy. Kalendarz wydarzeń na sierpień

Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody

Program zakłada m.in. wzrost objętości retencjonowanej wody, wzrost pojemności obiektów małej retencji, łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych, czy zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z tzw. powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz