Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował w Zielonej Górze konferencję inaugurującą wdrożenie pilotażu Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody
fot. Portal Gov.pl

Skala zjawiska suszy na terenie województwa lubuskiego, retencja wód powierzchniowych i retencja leśna były tematami wystąpień ekspertów w czasie konferencji. Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody zakłada połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację.

Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola podkreślała w czasie otwarcia, że obecnie w Polsce magazynuje się wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 6,5 proc. Podczas gdy warunki fizyczne i geograficzne stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Zobacz:   Loko-Piknik w Żaganiu. Kolejowe święto dla pasjonatów kolejnictwa

Program Przeciwdziałania Niedoborowi Wody

Program zakłada m.in. wzrost objętości retencjonowanej wody, wzrost pojemności obiektów małej retencji, łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych, czy zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z tzw. powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych.