Koronakryzys dotyka wszystkie regiony w kraju, nie ma wyjątków. Różnice widać tylko w skali uderzenia, a pod tym względem najbardziej stratna może być ściana zachodnia – napisała Rzeczpospolita. Potwierdzeniem tych informacji są dane płynące z urzędu statystycznego. – Z niepokojem przyglądamy się lubuskiej gospodarce i staramy się utrzymać nasze inwestycje – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreśla, że takich spadków w regionie nie było od dawna. 

kryzys
fot. Pixabay

Nie jest dobrze, taki spadek zatrudnienia i wynagrodzeń mieliśmy w lubuskiej gospodarce w 2012 r., bezrobocie w kwietniu wzrosło do 6 proc. Nasze dochody z PIT i CIT spadły tylko za kwiecień o blisko 50 proc. Zauważalny jest duży spadek produkcji sprzedanej przemysłu, budowlanej i detalicznej. Dlatego samorząd lubuski nie rezygnuje z realizacji kluczowych inwestycji publicznych, oszczędzamy ale na działalności bieżącej – informuje marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Zobacz:   Bezpośrednie połączenie między Zieloną Górą a Wrocławiem od 9 grudnia zniknie z rozkładu

Potwierdzeniem tych słów są dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Z raportu przedstawionego za miesiąc kwiecień wynika, że sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubuskim kształtowała się pod wpływem tymczasowych regulacji wprowadzonych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. W kwietniu w województwie zarejestrowanych było 117,9 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba firm wzrosła o 362, czyli o 63,7% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wyrejestrowano 254 podmioty. Najwięcej w handlu, naprawie samochodów, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Dodatkowo 13 531 firm zawiesiło działalność.

Spadły wynagrodzenia, wzrosło bezrobocie

Skutki pandemii odczuwalne są też na rynku pracy i wynagrodzeń. Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw był najgłębszy od 2013 roku (w kwietniu 2,6% w ujęciu rocznym). Po raz pierwszy od października 2013 roku odnotowano także spadek miesięcznego wynagrodzenia, które w kwietniu br. wyniosło 4321,66 i zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8%. W kwietniu zwiększyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Obecnie to 21,6 tys. osób, czyli o 1,8 tys. więcej niż w marcu. Stopa bezrobocie rejestrowego wzrosła do 5,6%. O 32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła także produkcja sprzedana przemysłu, która wyniosła 2359 mln zł.

Zobacz:   Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost zostanie podzielony na dwie części - jedną przejmie wojsko

Marszałek Elżbieta Anna Polak informuje, że samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu ożywienie gospodarki i pomoc przedsiębiorcom.  – Podczas kryzysu w 2008 roku najbardziej naszej gospodarce pomogły fundusze europejskie i inwestycje publiczne. Dlatego teraz  staramy się utrzymać nasze inwestycje na wysokim poziomie, choć przecież dochody samorządów z PIT i CIT zanurkowały średnio o 5 proc. nie rezygnujemy z projektów, zwłaszcza tych wspieranych przez UE – podkreśla E.Polak.