- Ogłoszenie społeczne -

Koronakryzys dotyka wszystkie regiony w kraju, nie ma wyjątków. Różnice widać tylko w skali uderzenia, a pod tym względem najbardziej stratna może być ściana zachodnia – napisała Rzeczpospolita. Potwierdzeniem tych informacji są dane płynące z urzędu statystycznego. – Z niepokojem przyglądamy się lubuskiej gospodarce i staramy się utrzymać nasze inwestycje – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która podkreśla, że takich spadków w regionie nie było od dawna. 

kryzys
fot. Pixabay

Nie jest dobrze, taki spadek zatrudnienia i wynagrodzeń mieliśmy w lubuskiej gospodarce w 2012 r., bezrobocie w kwietniu wzrosło do 6 proc. Nasze dochody z PIT i CIT spadły tylko za kwiecień o blisko 50 proc. Zauważalny jest duży spadek produkcji sprzedanej przemysłu, budowlanej i detalicznej. Dlatego samorząd lubuski nie rezygnuje z realizacji kluczowych inwestycji publicznych, oszczędzamy ale na działalności bieżącej – informuje marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Potwierdzeniem tych słów są dane Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Z raportu przedstawionego za miesiąc kwiecień wynika, że sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubuskim kształtowała się pod wpływem tymczasowych regulacji wprowadzonych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. W kwietniu w województwie zarejestrowanych było 117,9 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba firm wzrosła o 362, czyli o 63,7% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wyrejestrowano 254 podmioty. Najwięcej w handlu, naprawie samochodów, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Dodatkowo 13 531 firm zawiesiło działalność.

Spadły wynagrodzenia, wzrosło bezrobocie

Skutki pandemii odczuwalne są też na rynku pracy i wynagrodzeń. Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw był najgłębszy od 2013 roku (w kwietniu 2,6% w ujęciu rocznym). Po raz pierwszy od października 2013 roku odnotowano także spadek miesięcznego wynagrodzenia, które w kwietniu br. wyniosło 4321,66 i zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8%. W kwietniu zwiększyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Obecnie to 21,6 tys. osób, czyli o 1,8 tys. więcej niż w marcu. Stopa bezrobocie rejestrowego wzrosła do 5,6%. O 32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła także produkcja sprzedana przemysłu, która wyniosła 2359 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak informuje, że samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na celu ożywienie gospodarki i pomoc przedsiębiorcom.  – Podczas kryzysu w 2008 roku najbardziej naszej gospodarce pomogły fundusze europejskie i inwestycje publiczne. Dlatego teraz  staramy się utrzymać nasze inwestycje na wysokim poziomie, choć przecież dochody samorządów z PIT i CIT zanurkowały średnio o 5 proc. nie rezygnujemy z projektów, zwłaszcza tych wspieranych przez UE – podkreśla E.Polak.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz