Wilki w zachodniej Polsce, wraz z większością wilków w Niemczech, należą do środkowoeuropejskiej populacji nizinnej. Po tym jak na przełomie tysiącleci ich liczebność w zachodniej zachodniej Polsce znacznie spadła, ich liczba ponownie wzrasta od 2005 roku. W regionie lubuskim pomiędzy Polską a Niemcami, obecnie znów istnieją liczne populacje wilków, dlatego spotkania z tym zwierzętami mogą się odbywać w zasadzie przez cały rok. Co zrobić gdy spotkamy wilka?

Co zrobić gdy spotkamy wilka?
fot. Pixabay

Jesienią, można dostrzec tegoroczne szczeniaki, które robią już większe wypady w obrębie terytorium rodziców. Ponadto, migrujące roczniaki, czyli potomstwo z poprzedniego roku, opuszczają swoje stado w wieku około dwóch lat w celu poszukiwania własnego terytorium. Mogą przy tym pokonywać długie, kilkusetkilometrowe odległości. Z powodu migracji, a z drugiej strony ciekawości, częściej obserwowane są młode wilki.

Zapytaliśmy ekspertów z przygranicznego zoo w niemieckim Görlitz co zrobić gdy spotkamy wilka. Odpowiedź otrzymaliśmy z Biura Edukacji Środowiskowej na temat wilków w Rietschen. Przesłane wskazówki i informacje opierają się głównie na doświadczeniach zebranych w ciągu ostatnich 20 lat w Niemczech.

Zobacz:   Festyn w ZOO Görlitz

Co zrobić gdy spotkamy wilka

Wilki to ostrożne zwierzęta, które unikają ludzi. Dzięki dobrze rozwiniętym zmysłom, zazwyczaj wcześnie dostrzegają człowieka. Bliskie spotkania w odległości mniejszej niż 100 metrów są niezwykle rzadkie. Jeśli do niego dojdzie, to zazwyczaj dlatego, że wilk nie zauważył człowieka wcześniej z powodu panujących warunków wietrznych.

Co zrobić jeśli mimo wszystko napotkamy na swojej drodze wilka? Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i nie osaczać go. Z reguły wilk odwraca się i odchodzi. Sytuacje kiedy zwierzęta te podchodzą do ludzi, mimo, że już ich zauważyły są niezwykle rzadkie. Są to zwykle niedoświadczone osobniki lub ciekawskie młode wilki u których zainteresowanie psami lub innymi zwierzętami w pobliżu danej osoby przeważa nad impulsem do ucieczki.

Jeśli czujesz się w takiej sytuacji niekomfortowo, nie uciekaj! Zamiast tego zatrzymaj się i postaraj się zrobić w oczach wilka większym – wyprostuj się, mów do niego głośno, klaszcz w dłonie. Znacznie częstsze od takich bliskich spotkań są jednak obserwacje z samochodu, kiedy wilk przechodzi przez drogę.

Zobacz:   Festyn w ZOO Görlitz

Wilki są aktywne głównie w nocy i o zmierzchu, ale można je również spotkać w biały dzień i sporadycznie na terenach mieszkalnych, podobnie jak lisy, jelenie czy dziki. Podobnie jak u wielu innych gatunków zwierząt, pewne przyzwyczajenie do ludzi jest całkowicie normalne, a nawet konieczne. Pod żadnym pozorem nie należy do nich podchodzić ani ich gonić. Zapewnij zwierzętom wystarczającą przestrzeń do ucieczki.

Nie zostawiaj również resztek jedzenia w lesie i pod żadnym pozorem nie dokarmiaj wilków. Mogą one przez to stracić z czasem swoją nieufność do człowieka, ponieważ zaczną kojarzyć jego obecność z jedzeniem. Może to prowadzić do problematycznych, a nawet agresywnych zachowań wobec ludzi.

Co zrobić gdy spotkamy wilka podczas spaceru z psem?

Zasadniczo psy na terytorium wilka powinny być trzymane na smyczy i prowadzone blisko swojego właściciela. Zdarza się, że wilki interesują się swoimi pobratymcami, którzy z ich punktu widzenia „bezczelnie” znakują ich terytorium. Jeśli wilk i pies spotkają się, powinieneś zawołać psa do siebie, uwiązać go na smyczy i spokojnie się wycofać. Jeśli wilk nadal wykazuje zainteresowanie psem, mów do niego głośno a jeśli okaże się to konieczne, odpędź wilka rzucając w niego przedmiotami.

Zobacz:   Festyn w ZOO Görlitz

W takich sytuacjach bliskość właściciela to najlepsza ochrona dla psa. Wilk nie stanowi dla człowieka zagrożenia ponieważ interesuje się swoim udomowionym krewnym.

Porady dla właścicieli zwierząt hodowlanych

Wilki wolą żywić się dzikimi zwierzętami kopytnymi. Największy udział w ich jadłospisie mają sarny a następnie dzik i jeleń. Zwierzęta hodowlane atakują zwykle wtedy gdy ze względu na niedostateczną ochronę, stają się dla nich zbyt łatwą zdobyczą. Szczególnie zagrożone są owce i kozy. Dobrą ochronę zapewniają ogrodzenia elektryczne i psy stróżujące. Pomocne może być również zaganianie zwierząt na noc, ale zazwyczaj nie jest to wystarczający środek sam w sobie.