Eksperci określają temat wymieranie gatunków jako największy problem naszego stulecia. Większość ludzi nie interesuje się tym tematem, gdyż jest dość skomplikowany, a konsekwencje są dla nas wszystkich przykre. To normalne, że wypieramy to tak długo, jak to możliwe, niestety takie stanowisko nie służy to sprawie. Obecnie doświadczamy największego masowego wymierania gatunków od czasu wyginięcia dinozaurów.

wymieranie gatunków
Zółw cuora w Naszym Zoo Görlitz-Zgorzelec – fot. materiały prasowe

Ochrona gatunków jest dla Naszego Zoo bliska sercu. Dlatego jako ogród zoologiczny opiekujemy się różnymi projektami ochrony gatunków w regionie, na całym świecie wspieramy projekty, które walczą o zachowanie różnych gatunków zwierząt zagrożonych, a także jako nowoczesny ogród zoologiczny, poprzez własną hodowlę zwierząt wnosimy bezpośredni wkład w ochronę zagrożonych gatunków.

Zobacz:   Obdarowywanie zwierząt w Zoo Görlitz-Zgorzelec

Wiele gatunków zwierząt mieszkających w Naszym Zoo Görlitz-Zgorzelec, zostało wybranych ze względu na wysoki status zagrożenia w środowisku naturalnym. Ukierunkowana hodowla w ogrodach zoologicznych umożliwia utrzymanie zagrożonych gatunków pod opieką człowieka. Poprzez wymianę między ogrodami zoologicznymi powstają stabilne grupy hodowlane, a badania prowadzone w ogrodach zoologicznych przyczyniają się do lepszego poznania ich biologii oraz chorób. Połączenie zdobytej wiedzy oraz stabilnych populacji, wielokrotnie daje ogrodom zoologicznym możliwość ochrony gatunków zwierząt, uznanych na wolności za wyginięte, a jeśli dostępne są odpowiednie siedliska, także zasiedlania nowych populacji.

Zobacz:   Obdarowywanie zwierząt w Zoo Görlitz-Zgorzelec

W Naszym Zoo na przykład można zobaczyć żółwie cuora, które w środowisku naturalnym wyginęły, i mają szansę przetrwać jedynie dzięki hodowli w kilku ogrodach zoologicznych. Więcej informacji na ten temat, a także ciekawostki z dziedziny ochrony gatunków, można znaleźć na nowej ścianie ochrony gatunków odwiedzając zoo w Görlitz. Tutaj prezentowane są między innymi regionalne oraz międzynarodowe projekty ochrony gatunków, które służą ochronie siedlisk wybranych gatunków oraz budowaniu i utrzymywaniu nowych populacji w optymalnych warunkach.

Obejmując Patronat Ochrony Przyrody w Naszym Zoo, każdy ma możliwość bezpośredniego finansowania tych projektów. Poza tym przy ścianie ochrony gatunków w Naszym Zoo, można wykonać własny medal ochrony gatunków. Dochody uzyskane z medali trafiają bezpośrednio do projektów ochrony gatunków.