Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych (VdZ) zrealizowało ponad 1000 projektów przyczyniających się do lepszego zrozumienia dzikich zwierząt. Po raz pierwszy opublikowano zbiór osiągnięć badań naukowych przeprowadzonych przez członków stowarzyszenia.

ogrody zoologiczne
Kontrolowane karmienie zwierząt trawą przez gości wyraźnie wspiera zdrowie zwierząt, fot. C. Hammer/zoo-goerlitz.de

Badania nad zwierzętami w zoo, umożliwiają z kolei badania naukowe, które w innym przypadku byłyby niemożliwe – mówi dr Julia Kögler, zastępca dyrektora stowarzyszenia. – Dzięki temu, iż ogrody zoologiczne od wielu lat gromadzą odpowiednie dane, wszyscy zaangażowani w wysiłki na rzecz ochrony gatunków mają większą szansę na zachowanie zagrożonej różnorodności biologicznej. Zdobyta wiedza może pomóc w dokładniejszym planowaniu oraz wdrażaniu działań ochronnych na rzecz zachowania gatunków zwierząt, zarówno tych żyjących na wolności jak i pod opieką człowieka.

Zobacz:   Afrykańskie góralki zaroślowe to mali krewni słonia. 3 właśnie zamieszkały w Zoo Görlitz-Zgorzelec

W latach 2008-2018 członkowie Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych przyczynili się do powstania 1058 publikacjach naukowych, opublikowanych w 284 różnych czasopismach naukowych, a następnie cytowanych 8991 razy. Projekty badawcze obejmowały wszystkie grupy zwierząt oraz wiele dziedzin specjalistycznych. Działania te w istotny sposób przyczyniły się między innymi do bezstresowego pobierania próbek krwi od dzikich zwierząt. W ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego sprawdzono, jakie rodzaje robaków wysysających krew są do tego odpowiednie.

Görlitzkie Zoo także znane jest ze swoich wieloletnich badań naukowych. Badania poświęcone pandom czerwonym pochłonęły wiele czasu oraz finansów. W ramach badań udokumentowano i opublikowano rytm aktywności, wokalizację oraz zachowania związane z jedzeniem, zabawą, okresem godowym i kopulacją oraz wychowywaniem młodych. Ostatnio jednak skupiono się na innym temacie: w ramach swojej pracy doktorskiej lekarz weterynarii w Zoo Viktoria Michel, badała wpływ kontrolowanego karmienia zwierząt trawą przez odwiedzających. Rezultat: karmienie trawą jest wartością dodaną dla obu stron – zwierzęta w zoo są bardziej aktywne i szukają kontaktu z gośćmi, którzy z kolei dłużej pozostają przy wybiegu.