12 lipca odbędzie się druga tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To od nas – obywateli zależy kto przez najbliższe 5 lat będzie pełnił funkcję głowy państwa. W związku z tym, przypominamy, na co przygotować się w związku z głosowaniem w reżimie sanitarnym i zachęcamy – w niedzielę wszyscy idziemy do urn!

masz głos
fot. Pexels

Podczas głosowania obowiązują nas te same obostrzenia, co w pierwszej turze wyborów – zakrywanie ust i twarzy, dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu społecznego. Musimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Warto mieć też własny długopis. Pamiętajmy, że tym razem obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, osób które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Zwracajmy również uwagę na to, czy na karcie go głosowania znajduje się pieczęć obwodowej komisji wyborczej

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w niedzielę, 12 lipca, między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Na każdej z kart umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”.

Za nieważny uznaje się głos:

  1. oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata
  2. oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów

Masz głos – wykorzystaj go. Do zobaczenia w niedzielę przy urnach wyborczych!