Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz niemieckiej Policji odbyli wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia na granic. To element trwającego od listopada 2018 roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko–Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polsko-niemieckie ćwiczenia na granicy
fot. Straż Graniczna

Scenariusz ćwiczeń przewidywał otrzymanie informacji o zatrzymaniu do kontroli auta, w którym podróżuje trzech obywateli jednego z krajów północnoafrykańskich, którzy prawdopodobnie są nielegalnymi migrantami. Kierowca ucieka z miejsca kontroli i kieruje się w stronę Berlina. Funkcjonariuszom patroli podano markę pojazdu oraz numer rejestracyjny samochodu, który należy zlokalizować i zatrzymać do kontroli.  

Zobacz:   Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku działa już 15 lat

W trakcie realistycznych ćwiczeń trenerzy policyjni BPOL oceniali wymianę informacji pomiędzy patrolami, wzajemne ubezpieczania się funkcjonariuszy, umiejętności językowe, reakcję funkcjonariuszy po ucieczce zatrzymanych osób oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pasażerce kontrolowanego auta, jak również wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Ważnym celem ćwiczeń było doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach.

Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych niemieckich trenerów policyjnych pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.  

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Polsko-niemieckie ćwiczenia na granicy

Organizowanie wspólnych ćwiczeń polsko-niemieckich patroli jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przedsięwzięciu, poza ćwiczeniami i seminariami mającymi integrować funkcjonariuszy z obu krajów, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności działania służb oraz wiedzy na temat przestępczości i nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Polsko-niemieckie ćwiczenia na granicy to projekt o wartości 679 tys. euro. Oprócz aspektu szkoleniowego, z tych środków zakupiono także sześć samochodów patrolowych i sprzęt łączności. Koniec projektu zapowiedziano na początek listopada.