Od 30 marca obowiązują nowe zasady wjazdu do Polski. Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

Nowe zasady wjazdu do Polski od 30 marca. Czy trzeba mieć test?
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Straż Graniczna

Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne. Nowe zasady wjazdu do Polski obowiązują od 30 marca.

Ponadto, jak poinformowała Straż Graniczna, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia na  granicach wewnętrznych UE/Schengen. Osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystające z regularnych połączeń promowych oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

  • w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego
  • w pozostałych przypadkach obowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 48h przed wjazdem do Polski
Zobacz:   Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG na granicy wschodniej

Nowe zasady wjazdu do Polski. Kiedy trzeba okazać test na COVID-19?

Natomiast osoby podróżujące samolotami z krajów strefy Schengen, od wtorku 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Warto pamiętać, że kwarantannę można skrócić w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu granicy wewnętrznej UE.