1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają nowe przepisy ruchu drogowego zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolicają dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obligują kierowców do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Od 1 czerwca nowe przepisy ruchu drogowego. Co się zmieni?
Nowe przepisy ruchu drogowego będą obowiązywać od 1 czerwca 2021. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Nowe przepisy ruchu drogowego od 1 czerwca 2021

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabraniają także pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego na przejściach dla pieszych

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kolejną zmianą jaką wprowadzają nowe przepisy ruchu drogowego jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Z kolei na autostradach i drogach ekspresowych kierowcy będą obowiązani zachować minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu na tym samym pasie ruchu.

Minimalny odstęp między pojazdami wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Powyższej zasady nie stosuje się tylko podczas wyprzedzania.