Telefon komórkowy towarzyszy nam każdego dnia. Korzystamy z technologii i najczęściej nie zastanawiamy się nad jego wpływem na nasze zdrowie. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy okazuje się, że w naszym sąsiedztwie ma stanąć nadajnik. Budowie masztu zawsze towarzyszą emocje i pytania o wpływ na zdrowie.

wójt gminy zgorzelec
fot. Pixabay

Czy budowa masztu telefonii komórkowej zawsze wymaga sporządzania raportu o jej wpływie na środowisko i zdrowie ludzi?

Z tym pytaniem postanowił rozprawić się Wójt Gminy Zgorzelec. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej (BTS) nie zawsze wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – informuje w komunikacie. Maszty operatorów komórkowych mogą zostać zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływających na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli parametry emitowanego pola osiągają wyszczególnione rozporządzeniem częstotliwości w określonych odległościach od i w miejscach dostępnych dla ludności.

Tym samym wójt odniósł się do prowadzonych postępowań w sprawie budowy nadajników w gminie Zgorzelec i poinformował, że wszystkie przypadki tego typu inwestycji nie mieściły się w katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1839).