Innowacyjność to znak rozpoznawczy twojej firmy? Zgłoś się do konkursu Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego.

Gospodarcza Nagroda Marszałka dla innowacyjnych firm
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK Region Lubuski zapraszają lubuskie firmy do udziału w konkursie pn. Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021. – Poprzez organizację tego konkursu chcemy promować najlepszych przedsiębiorców województwa lubuskiego oraz inspirować ich rozwój, promować postawy proinwestycyjne i konkretne dokonania innowacyjne. Chcemy pokazać potencjał lubuskich firm – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem Konkursu jest również wyróżnienie i promocja innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

Zobacz:   Akcja sadzenia drzew i warsztaty z tworzenia kokedamy w Zielonej Górze

Gospodarcza Nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego 2021

Nagroda ma charakter honorowy i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców województwa lubuskiego w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże. W konkursie przewidziano również wyróżnienia w kategoriach: jednostka samorządu terytorialnego, podmiot ochrony zdrowia oraz spółka komunalna.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 23 września 2021 roku a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych podmiotów nastąpi podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się 7 października.   

W konkursie przewidziano 9 kryteriów oceny, w tym najwyżej punktowany Rodzaj wprowadzonych innowacji. Pozostałe kryteria to Przychody, w tym z eksportu, nakłady inwestycyjne, Wysokość odprowadzonego PIT, Dbałość o pracownika: BHP i jego rozwój zawodowy, Dbałość o środowisko naturalne i sztuczne wynikające z działalności człowieka, Średnioroczne zatrudnienie oraz uzyskane przez firmę Nagrody.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.