Nie 861,5 a blisko 915 mln euro trafi do naszego regionu w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027. To informacja po wtorkowym spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lubuskie otrzyma 53 mln euro więcej z unijnego tortu
fot. Pixabay

Zarząd Województwa Lubuskiego od wielu miesięcy negocjował zmianę podejścia do lokowania środków na programy regionalne oraz zwiększenie środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Wszystko przez wcześniejszą zmianę algorytmu, według którego przyznawana była regionom alokacja. Przypomnijmy, z powodu innego przelicznika zastosowanego przez ministerstwo, nasz region stracił 120 mln euro.

Zarząd województwa wniósł skargę do Komisji Europejskiej i ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o zrekompensowanie Lubuskiemu tej kwoty. We wtorek 31 maja w spotkaniu w ministerstwie uczestniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Łukasz Porycki. Marszałek podtrzymała stanowisko Zarządu. Przekazała, że nadal oczekujemy zmiany podejścia do lokowania środków na programy regionalne i zwiększenie środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Zobacz:   Rząd bierze się się za niemieckie odpady w Polsce. Wiceminister Jacek Ozdoba: "oczekujemy natychmiastowego działania Niemiec"

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej podział alokacji na programy regionalne powinien odbywać się w sposób uczciwy i transparentny, z zaangażowaniem zainteresowanych stron – przedstawiła stanowisko lubuska marszałek. Elżbieta Anna Polak podkreśliła również, że Zarząd oczekuje, iż minister wywiąże się z deklaracji, którą składał 14 grudnia 2021 r., kiedy zagwarantował, że w ramach refundacji utraconych środków nastąpi finansowanie projektów strategicznych regionu w ramach programów krajowych. Chodzi o rewitalizację linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. oraz wsparcie inwestycji Wód Polskich na terenie województwa lubuskiego.

Zobacz:   Dzień Polski w Brukseli - będą też lubuskie akcenty

Zarząd województwa nie wyraził też zgody na ingerewanie przez ministerstwo w zakres czy tytuły projektów startegicznych zaplanowanych do ujęcia w Kontrakcie Programowym. Tym samym podtrzymał swoje stanowisko ws. wprowadzenia na listę budowy północnej obwodnicy Gorzowa Wlkp.

Rezultat jest taki, że Lubuskie – w wyniku podziału dodatkowych środków unijnych – otrzyma 53,3 mln euro więcej, a więc obecnie alokacja na nową perspektywę dla regionu wynosi blisko 915 mln euro (było 861,5 mln). Do ich podziału zbudowano nowy algorytm, na którym zyskały regiony. Teraz to jest nie 40 proc. z unijnego tortu, lecz 41,46 proc.

Zobacz:   Otodom wyłonił najlepszych agentów i deweloperów w Polsce

Nowe wskaźniki, które zastosowano w algorytmie to m.in. odsetek ludności z terenów wiejskich, liczba oraz odsetek migrantów z Ukrainy, liczba osób w wieku poprodukcyjnym, liczba osób dorosłych (w przedziale wieku 25-64) czy liczba osób niekorzystających z Internetu. Marszałek Elżbieta Anna Polak otrzymała także informację, że 84 mln euro zasili dodatkowo program Feniks, z którego Lubuskie będzie mogło się starać uzyskać środki na elektryfikację linii kolejowej 203.