Otwarcie nowej siedziby Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, które odbędzie się 8 lipca br. będzie kolejną okazją do rozmowy o współpracy transgranicznej. Z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem o sprawach ważnych dla Lubuskiego rozmawiać będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie to będzie szczególnie ważne w kontekście przejęcia przez Niemcy prezydencji w Unii Europejskiej i pracy nad nowym wspólnotowym budżetem.

współpraca z saksonią
Drezno, stolica kraju związkowego Saksonia – fot. Pixabay

Saksońskie Biuro Łącznikowe ma być oknem wystawowym Saksonii w polskich regionach. Będą tam prezentowane różnorodne oblicza Saksonii, kraju szczycącego się bogatym potencjałem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Nawiązywanie nowych kontaktów, rozpoczynanie wspólnych projektów i dalsze wypełnianie życiem wymiany międzyregionalnej – to cel i zadanie biura. Biuro ma także pomóc w nawiązywaniu kontaktów dwustronnych w różnych obszarach.

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

Współpraca z Saksonią

Współpraca Województwa Lubuskiego z Wolnym Państwem Saksonia trwa od 2008 roku. Co dwa lata odbywają się spotkania grup roboczych, podczas których pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego prowadzą rozmowy merytoryczne z przedstawicielami ministerstw Kraju Związkowego Saksonia. Spotkania te mają na celu pogłębienie współpracy transgranicznej i bilateralnej pomiędzy dwoma regionami partnerskimi.

Oba regiony współpracują w ramach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Partnerstwa Odry. Wspólnie podejmowane są działania w ramach promocji leżącego na polsko-niemieckim pograniczu Parku Mużakowskiego Geoparku Łuk Mużakowa/Muskauer Faltenbogen. Są to przykłady ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Prowadzone działania uzyskały aprobatę międzynarodową, o czym świadczy wpisanie Parku w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zobacz:   Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Jaki jest stan realizacji w województwie lubuskim?

W obecnej perspektywie finansowej Lubuskie współpracuje z Saksonią w ramach programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.