Zarząd województwa lubuskiego ogłosił konkursy, których celem jest utworzenie nowych miejsc w lubuskich przedszkolach. W ramach dwóch naborów przewidziano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 6,7 mln zł, dzięki czemu powstaną nowe miejsca w przedszkolach.

nowe miejsca w przedszkolach
fot. Pixabay

Duże projekty

We wtorek, 4 sierpnia, ogłoszono nabór wniosków w ramach konkursu, którego celem jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych). Dodatkowo sfinansowane może być rozszerzenie oferty przedszkoli, wydłużenie ich godzin pracy a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstw.

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Przewidziano kwotę dofinansowania 5,4 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowić będzie 85% wartości projektów. Konkurs dedykowany jest dla projektów o minimalnej wartości blisko 519 tys. zł.

Małe projekty

Równocześnie z konkursem dla tzw. dużych projektów o wartości powyżej około 519 tys. zł przeprowadzany jest nabór dla projektów nieprzekraczających tej wartości (to zbliżona kwota, dokładna wartość projektu została wskazana w regulaminie konkursu). 4 sierpnia br. ogłoszono nabór wniosków. W ramach konkursu przewidziano kwotę dofinansowania 1,35 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowić będzie 85% wartości projektów.

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Tak jak dla dużych projektów, także i przy realizacji tzw. małych projektów głównym celem wsparcia jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych). Dodatkowo sfinansowane może być rozszerzenie oferty przedszkoli, wydłużenie ich godzin pracy a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstw

Oba konkursy przeprowadzone zostaną w dniach 4-11 września 2020 r. Konkursy zrealizowane zostaną w poddziałaniu 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego RPO-Lubuskie 2020.

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych